Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Albertslund Kommune: Sprog og læsning for alle…

Albertslund Kommune den 26. oktober 2018

Praksis og proces

12 indsatser og tiltag i skoleåret 2018-19

Fælles:

 • Dansk fagudvalg – alle dansklærere
 • Styregruppe for Dansk, fagudvalgsformand fra afdelingerne, afdelingsleder og læse- og sprogkonsulent.
 • Skolens testplan og læsekonferencer implementeres og kvalificeres.
 • PLC har læsning som fokusområde

Indskoling:

 • Særligt fokus på læseindlæring, Knæk koden
 • Kortere skoledage: To-lærerordning og holddeling i dansk/mat.

Mellemtrin:

 • Læsebånd, materiale: ”Flydende læsning” af Gertrud Brandt
 • Sprog og læsning i alle fag, materiale: ”Faglig læsning på mellemtrinnet” af Mette Baden Henriksen, Martin Holm
 • Kortere skoledage: To-lærerordning og holddeling i dansk/mat.

Udskoling:

 • Læsebånd
 • Fælles fokus på indhold og genreforståelse
 • Sprog og læsning i alle fag
 • Kortere skoledage: To-lærerordning og holddeling i dansk/mat.

Kontekst og formål

Vi arbejder løbende med at justere vores indsatser, så de lever op til de krav og mål, der stilles fra både kommunalt og statsligt hold.

Vi justerer også ift. vores elevgruppe, som hele tiden forandres.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Indsatsen er en udmøntning af Albertslund Kommunes skolestrategi ”Skole for alle…”, der er en 10-årig udviklingsplan.

Strategien har været i høring på skoler og i bestyrelser. Eleverne er en del af skolebestyrelsen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har et særligt fokus på at involvere alle lærere, og altså ikke kun dansklærerne, i elevernes læseudvikling.

Se evt. plan på skolens hjemmeside for flere opmærksomhedspunkter.

De næste skridt

Planen skal nu implementeres. Vi har især fokus på læsekonferencer, men også på det fælles ansvar i elevernes læseudvikling.

Nødvendige ressourcer

Vi har tovholdere, som er læsevejledere, og vi har en stab af lærere, der har DSA og varetager KPC-undervisning. Det kræver, at der afsættes resurser til vejledernes uddannelse, men også til varetagelse af opgaven på skolen, herunder vejledning og særlig tilrettelagt undervisning.

Det vigtigste råd til andre

Vi er en stor skole, så det kræver en hel del koordinering afdelingerne imellem. Det kræver, at ledelsen understøtter og faciliterer processen.

Hvis du vil vide mere

https://herstedosterskole.aula.dk/

×

Log ind