Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Aalborg Kommune: KVALITETSUDVIKLINGS-MODEL. Analysemodel til at arbejde med kvalitetssikring i daginstitutioner.

Aalborg Kommune den 27. september 2018

Praksis og proces

KVALITETSUDVIKLINGS-MODELLEN er udviklet, så den kan anvendes på forskellige måder, men for at skabe bedst mulig sammenhæng anbefales følgende:

  • Start med at definere jeres kerneopgave. Husk at den skal hænge sammen med organisationens formelle kerneopgave. (Anvend refleksionskortene – se vedhæftede bilag).
  • Lad alle stemmer komme i spil, men argumenter ud fra den fælles definerede kerneopgave og Aalborg Kommunes værdisæt (det er en god ide at have værdisættet liggende på bordet) og ikke personlige holdninger.
  • Hvis der opstår undrende spørgsmål eller uklarheder over sammenhængen, så prøv i første omgang at anvende refleksionskortene og se, om det giver mening. Hvis ikke, så skriv det ned og lad lederen undersøge det nærmere.
  • Husk at resultatet af analysen ikke er statisk, men skal anskues som en dynamisk proces, der hele tiden har udviklingen af kerneopgaven for øje.

Kontekst og formål

KVALITETSUDVIKLINGS-MODELLEN giver mulighed for at prioritere opgaver, som er defineret i institutionen, kommunalt, nationalt eller internationalt. Modellen har til hensigt at bevare fokus på den faglige opgaveløsning – KERNEOPGAVEN.

Modellen giver mulighed for i den enkelte daginstitution at analysere sammenhænge på tværs af organisationens kerneopgaver, samt mulighed for at prioritere daglige handlinger og indsatser i forhold til børnene på baggrund af en større organisatorisk forståelse og indsigt.

Modellen anvendes i personalegruppen eller i ledergruppen, så vi i fællesskab får skabt et overblik og forståelse af de elementer, der er i spil og danner baggrund for prioriteringer, som vi tager i vores pædagogiske arbejde.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

KVALITETSUDVIKLINGS-MODELLEN giver mulighed for at analysere. Under analysen knyttes det op på kommunes mål, hvor de internationale, nationale og kommunale mål og politikker spiller sammen og mødes, når institutionen lokalt definerer vores kerneopgave (se bilag med cirklen nederst i eksemplet).

Modellen er udviklet i områdeudvalgsregi og derfor har institutionsbestyrelserne ikke været inddraget, men materialet kan anvendes sammen med institutionsbestyrelsen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringen er, at KVALITETSUDVIKLINGS-MODELLEN giver personalet et godt overblik af, hvordan ”tingene” hænger sammen – hvad der indvirker på hvilke tiltag, der kommer i forhold til den pædagogisk praksis.

Modellen er med til at give et overblik, samt skabe rammer for drøftelser ud fra kerneopgaven, definere kerneopgaven ud fra politiske beslutninger, der indvirker på udmøntningen af kerneopgaven.

Pladen (bilag kan ses nedenfor) må gerne være så stor, at den kan hænges op på personalestuen, da det bliver lettere at se/læse teksten på den. Ligeledes bliver der mere plads til at anbringe ”boblerne”.

De næste skridt

At få materialet justeret til den nye styrkede læreplan og de tiltag/ændringer, det medfører i vores forvaltning/kommune.

Nødvendige ressourcer

Det kræver tid til at udvikle materialet første gang, og her fik vi sparring af konsulent i forvaltningen.

Det vigtigste råd til andre

Kom i gang, det skaber sammenhæng og mening.

Brug gerne hele dage eller flere møder til at drøfte modellen, eller dele af den.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Aalborg Kommune Familie og børn

 

×

Log ind