Kommunale praksiseksempler

Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Følgende kommunale eksempler giver indsigt i arbejdet med kvalitetsudvikling af institutioner samt kompetenceudviklingen af de pædagogiske medarbejder.

 • Esbjerg Kommune: Styrkede professionelle læringsmiljøer for pædagoger i daginstitutioner

  Esbjerg Kommune den 18. september 2018

  Læs mere
 • Frederikssund Kommune: Levende læringsmiljøer for alle børn i dagtilbud

  Frederikssund Kommune den 30. september 2018

  Læs mere
 • Helsingør Kommune: Højere kvalitet i det pædagogiske arbejde gennem observationsforløb i dagtilbud

  Helsingør Kommune den 5. oktober 2018

  Læs mere
 • Holbæk Kommune: Medarbejderdrevet kompetenceudvikling skaber øget motivation, engagement og ansvar for egen læring og faglig udvikling

  Holbæk Kommune den 26. september 2018

  Læs mere
 • Horsens Kommune: Kvalitetsudvikling af dagplejen - organisering af dagplejen sammen med daginstitutioner

  Horsens Kommune den 24. august 2018

  Læs mere
 • Horsens Kommune: ”Fra viden til praksis” – aktionslæring på dagtilbudsområdet

  Horsens Kommune den 24. august 2018

  Læs mere
 • Rødovre Kommune: Kvalitetsudvikling af dagtilbud – ECERS, ITERS og FCCERS som tilsynsredskaber

  Rødovre Kommune den 28. september 2018

  Læs mere
 • Silkeborg Kommune: Datainformeret refleksion og opfølgning af Trivsel på Tværs formuleres i udviklingsplan for hvert børnehus

  Silkeborg Kommune den 1. oktober 2018

  Læs mere
 • Tønder Kommune: Kompetencehjulet - et værktøj til at registrere 0-6 årige børns kompetencer inden for læreplanstemaerne

  Tønder Kommune den 16. oktober 2018

  Læs mere
 • Nordfyns Kommune: Dialogbaserede kvalitetssamtalers betydning for fælles forståelse af kvalitetsbegrebet og udmøntning af disse

  Nordfyns Kommune den 12. oktober 2018

  Læs mere
 • Esbjerg Kommune: Professionelle læringsmiljøer (PLM) for ledere af dagtilbud

  Esbjerg Kommune den 18. september 2018

  Læs mere
 • Vesthimmerlands Kommune: Undervisningsledelse i indskolingen. Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvad er meningen med det, vi gør?

  Vesthimmerlands Kommune den 4. juli 2018

  Læs mere
 • Aabenraa Kommune: Implementering af en målrettet sprogpraksis

  Aabenraa Kommune den 22. august 2018

  Læs mere
 • Ishøj Kommune: Kvalitet i dagtilbud. Udarbejdelse af kvalitetsparametre for den pædagogiske praksis på 16 centrale elementer

  Ishøj Kommune den 20. september 2018

  Læs mere
 • Halsnæs Kommune: Organisering af dagplejen under dagtilbud

  Halsnæs Kommune den 8. oktober 2018

  Læs mere
 • Vejen Kommune: Kompetenceforløb skaber sammenhæng i overgangene for 5-7 årige børn i Vejen Kommune

  Vejen Kommune, september 2018

  Læs mere
 • Billund Kommune: Data- og forskningsinformeret praksis som grundlag for kvalitetsudvikling

  Billund Kommune den 26. september 2018

  Læs mere
 • Kolding Kommune: At skabe helhed og sammenhæng i indsatsen på dagtilbudsområdet

  Kolding Kommune den 18. september 2018

  Læs mere
 • Thisted Kommune: Eventyr som det fælles tredje

  Thisted Kommune den 13. november 2018

  Læs mere
 • Middelfart Kommune: Arbejdsgrundlag i dagtilbud 0-6 år gældende for 2018-2021

  Middelfart Kommune, september 2018

  Læs mere
 • Aalborg Kommune: KVALITETSUDVIKLINGS-MODEL. Analysemodel til at arbejde med kvalitetssikring i daginstitutioner.

  Aalborg Kommune den 27. september 2018

  Læs mere
 • Halsnæs Kommune: Dialogproces på skoleområdet og dagtilbudsområdet

  Halsnæs Kommune den 11. december 2018

  Læs mere
 • Gladsaxe Kommune: Elektroniske udviklingssamtaler (forældresamtaler)

  Gladsaxe Kommune, oktober 2018

  Læs mere
 • Albertslund Kommune: Sprog og læsning for alle…

  Albertslund Kommune den 26. oktober 2018

  Læs mere
 • Favrskov Kommune: Udvikling af den pædagogiske praksis – fra holdninger til viden. Kvalitetsmåling i dagtilbud

  Favrskov Kommune den 23. maj 2019

  Læs mere
 • Haderslev Kommune: Gramblomsten - en metode til at strukturere undervisningen, så samarbejde på tværs af årgange øges

  Haderslev Kommune den 10. december 2019

  Læs mere
 • Aalborg Kommune: Projekt Elevløft – Undervisningsministeriets forsøg med løft af svage elever

  Aalborg Kommune den 28. november 2018

  Læs mere