Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Ringsted Kommune: Stærke børnefællesskaber - Alle til idræt!

Ringsted Kommune den 11. februar 2020

Praksis og proces

Byskovskolen er en 2-matriklet skole i Ringsted Kommune. På Byskovskolens ene afdeling, afd. Asgård, er et distriktsspor fra 0-6. klasse og et takstfinansieret specialcenter for elever med fysiske funktionsnedsættelser/handicaps.

Distrikts- og centerklasser bor dør om dør og arbejder sammen årgangsvis, så meget det giver mening.

Idræt afvikles altid årgangsvis på tværs af distrikt og center. Ud over idrætsteamet, deltager pædagogmedhjælpere og fysioterapeuter altid i idrætsundervisningen som tilpasses, så alle elever kan deltage på lige fod.

I den øvrige fagdelte undervisning laves holddeling, hvor det giver mening. F.eks. er årgangen altid sammen i de kreative fag, mens elever alt efter individuelt behov deltager i holddeling i dansk, matematik, m.v. En ofte brugt model er 2 klasser/3 hold, så undervisningen og læringsmiljøet kan tilpasses alles behov. Det er til gavn for alle elever.

Kontekst og formål

Centereleverne har ofte behov for mindre hold og større guidning, alt efter kontekst. Vi oplever, at en centerelev, som f.eks. er god til matematik, sagtens kan indgå på et hold med distriktselever i mindre kontekst. Distriktselever kan omvendt drage fordel af at være en del af et mindre hold med centerelever.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det lykkes, når der er god tid til planlægning og stor viden om de enkelte elevers behov.

Det lykkes, når der er en helt fast struktur, for hvordan idrætstimerne afvikles. Der skal være ’hænder’ til at udføre de tilpassede aktiviteter.

Omvendt virker det ikke, når ovenstående ikke er opfyldt.

I den daglige holddeling i de øvrige fag er fælles planlægning essentielt. Erfaringen er, at holddeling ikke sker af sig selv, og at der skal være ledelsesmæssigt fokus på at fastsætte rammer, sikre opbakning og udførelse.

De næste skridt

Enhver erfaring skal overføres til andre sammenhænge og udvides til flere fag. Der skal arbejdes på strukturerede mellemløsninger mellem det takstfinansierede område og almenområdet. I dag er man enten/eller. Det bør i højere grad være muligt, at ressourcerne deles mellem områderne. Distriktselever kunne f.eks. i mindre omfang deltage i undervisningen i centerklasserne (med flere voksne og mindre antal børn) uden at skulle visiteres til et specialiseret tilbud.

Nødvendige ressourcer

Der skal naturligvis være de faglige ressourcer og de nødvendige hænder til stede. Men ellers handler det mest om at tænke kreativt og skabe rum til en ordentlig, struktureret og langsigtet planlægning.

Det vigtigste råd til andre

Tænk kreativt – med udgangspunkt i børnenes behov!

Hvis du vil vide mere

www.byskovskolen.dk

www.handivid.dk/alletilidraet/
Sidstnævnte link er til en bog skrevet af 2 idrætslærere fra Byskovskolen sammen med Handivid. Deri er den teoretiske baggrund for inkluderende fællesskaber i den tilpassede idræt – til stor inspiration for andre, og som sagtens kan overføres til andre fag.

×

Log ind