Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Lyngby-Taarbæk Kommune: Sårbare børn og unge - trivselsarbejde, politik om fravær i skolen, angstprojekt

Lyngby-Taarbæk Kommune den 29. oktober 2018

Praksis og proces

Organisationen er opbygget til at understøtte sårbare børn og unge med følgende tiltag:

 • Uddannede AKT-lærere på diplom-niveau
 • SAL arbejde (systemisk tilgang til elever i udfordringer) på alle årgange.
 • Ugentlige trivselstimer på skemaet i alle klasser
 • Alle dansk og matematiklærere har hver en time ugentligt til læringssamtaler med deres elever
 • Udskolingshold en dag ugentligt for sårbare udskolingselever med to lærere og en pædagog
 • Tværfagligt samarbejde ledelse, PPR psykolog, skolesocialrådgivere, sundhedsplejerske, talehørelærer i tæt samarbejde med lærere og pædagoger.
 • Skolen/kommunen har en klar politik om fravær i undervisningen. Der opfølges hver tredje måned på fravær fra skolens kontorleder-> skoleleder->lærere->forældre. Dette betyder tidlig indsats i forhold til skolevægring.

Interventionsprogram til forebyggelse af angst, som er et forældrebaseret interventionsprogram til forebyggelse af angst i barndommen.

Kontekst og formål

Alle børn, der ikke er i trivsel, har brug for hjælp, - en tidlig indsats. Ydre strukturer er en hjælp til at skabe indre strukturer.

Vi oplever mange børn og unge med:

 • Egne iboende vanskeligheder
 • Der har svært ved at håndtere modgang
 • Der udviser skrøbelighed og ængstelighed
 • Der udviser overbelastningsreaktioner
 • Der reagerer kraftigt på forandringer
 • Der er meget introverte

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Eksemplet knytter tæt an til kommunens politik og strategi. Kommunen har understøttet arbejdet med SAL (systemisk tænkning) på alle skoler og institutioner i kommunen.

Center for undervisning og pædagogik understøtter skolernes uddannelse af lærere og pædagoger på diplom-niveau i forhold til AKT- arbejde. Kommunen har en fælles politik om fravær i undervisningen. Kommunen har etableret Angstprojekt i kommunen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det lykkes

At mange elever trives

At fastholde eleverne i et skoletilbud, for langt de fleste elever i folkeskolen.

At mindske langtidsfravær og skolevægring ved tidlig indsats

At støtte og samarbejde med forældrene om nye tilgange til at hjælpe deres børn.

At eleverne kommer videre i en ungdomsuddannelse

Det lykkes ikke

At skabe strukturer og pædagogiske tilgange til alle børn i vanskeligheder, der kan fastholde dem i folkeskolen. Nogle elever har brug for andre rammer, større intervention end det er muligt i folkeskolen.

Mangel på resurser betyder, at indsatsen ikke altid kan gennemføres i forhold til intentionerne.

De næste skridt

Praksis skal både fastholdes og videreudvikles.

Nødvendige ressourcer

At fastholde og udvikle indsatsen kræver:

 • Fortsat kompetenceudvikling, både i forhold til nye medarbejdere og ny viden.
 • Tid til at fastholde kulturen hos alle medarbejdere og tid til at samarbejde og have mødevirksomhed med forældre med flere. Tid er også penge!
 • Penge til at kunne etablere supplerende undervisning for de sårbare elever.
 • Den supplerende undervisning er for sårbare børn ikke kun et supplement, men en nødvendig forudsætning for at kunne arbejde pædagogisk og at kunne hjælpe børnene.

Det vigtigste råd til andre

 At udvikle en inkluderende kultur tager tid og kræver konsekvent, insisterende og organisatorisk ledelse.

At der kommunalt afsættes resurser til indsatserne i forhold til de sårbare børn og unge.

Hvis du vil vide mere

Hummeltofteskolen, Lyngby Taarbæk Kommune tlf 45284200, mail:Hummeltofte@ltk.dk

×

Log ind