Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Haderslev Kommune: KaMiBe – inkluderende læringsmiljøer (Karakterstyrker-Mindfulness-Bevægelse)

Haderslev Kommune den 25. februar 2019

Praksis og proces

Hvert år er det muligt for lærere eller pædagoger at tilmelde sig et uddannelsesforløb. Lærere og pædagoger deltager i fire workshops fordelt over året. Mellem hver workshop arbejder lærere og pædagoger med materialet i deres børne- eller elevgruppe. Mellem workshops får lærere og pædagoger supervision ude i deres egen praksis.

Kontekst og formål

Den praksisnære relation og sparring er afgørende for en ændring af praksis. Supervision og workshops afspejler behov i praksis, og kan i deltagernes tempi forandre praksis og de professionelles perspektiv på udfordringer i forhold til inklusion.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det målrettede fokus på at tilbyde en skolegang, der tilgodeser ALLE børns læring og trivsel, som lige nu er i høring i kommunen bygger på den tankegang, der ligger bag KaMiBe og elementerne fra de beskrevne uddannelsesforløb er indlejret i det kommende arbejde på tværs i organisationen.

Det handler om børn – de børn vi har.

Vi vil spørge os selv, på alle niveauer, hvorvidt en given beslutning giver værdi for de børn, det drejer sig om!

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

100% gennemførsel, praksisforandringer er varige selv efter uddannelsesforløbet er slut. Både lærere, pædagoger, børn/elever er glade for KaMiBe og kan se, at det skaber positive forandringer.

De næste skridt

Ambitionen er at udvikle og udbrede den tilgang og det mindset, der ligger til grund for KaMiBe til hele organisationen.

Nødvendige ressourcer

At udbrede og videreudvikle, så tankegang og mindset implementeres i hele organisationen Børn og Familie, kræver tid og ressourcer.

Det vigtigste råd til andre

Arbejd i og sammen med praksis.

Hvis du vil vide mere

http://dmskoleudvikling.dk/artikel/livsduelighed-vinder-dm-i-skoleudvikling-2018

×

Log ind