Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Vejle Kommune: Valgfag: Det 21. århundredes kompetencer. Et samarbejde mellem undervisere fra Mølholm Skole, Vinding Skole og Campus Vejle.

Vejle Kommune, 2018

Praksis og proces

Eleverne melder sig ind på 3 hold:

E-sport, film og medie samt programmering

Eleverne fra de 2 skoler arbejder på Campus Vejle (handelsgymnasium) og egen skole hver mandag fra 12.30 til 14.30, hvor de undervises af undervisere fra egne skoler og Campus Vejle.

Kontekst og formål

Undervisningen udtænkes og planlægges sammen, fordi vi ønsker at lave forløb, hvor underviserne dels får indsigt i hinandens profession, så der skabes en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse – og dels for at tilbyde eleverne ”pier to pier” læring og med en fagpakke, som grundskole-underviserne ikke kan løfte selv.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Valgfaget understøtter:

Åben skole

Digitaliserings strategien

Resilient strategien, der betyder at:

  1. flere unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. vi sikrer, at flere unge føler sig positivt integreret i samfundet
  3. vi styrker det tværprofessionelle samarbejde

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes at:

  • skabe motivation og engagement blandt eleverne. Trods transport til Campus Vejle møder alle tilmeldte elever op
  • etablere et stærkt samarbejde mellem underviserne omkring udvikling og tilrettelæggelse af undervisningen
  • lave kompetenceudvikling – 2 grundskoleundervisere var med på Apple programmeringsuddannelse sammen med Campus undervisere
  • skabe synlighed og god brobygning fra grundskole til ungdomsuddannelse
  • lave et forløb, som kører på 3. år nu med løbende justeringer, så ny viden sættes i spil
  • skabe synergi og tillid mellem underviserne på tværs af sektorer
  • lave forløb der understøtter nuværende kommunale strategier og rækker ind i ny lov om praksisfaglighed.

De næste skridt

Det udvikles løbende – det er blevet konceptualiseret og forløbet forsætter, når det nye IT-superhus står klar i foråret.

Nødvendige ressourcer

Ikke for nuværende.

Det vigtigste råd til andre

At turde gå i gang for alle parter, få skolernes ledelse med på gevinsterne, følg op og lav løbende justeringer.

Hvis du vil vide mere

Hele forløbet er beskrevet i ”Min uddannelse”, som Vejles skoler bruger:

Søg: Det 21. århundredes kompetencer.

Det er beskrevet i Tango, som Campus Vejle bruger.

Du kan ligeledes kontakte Mølholm Skole på mlhskole@vejle.dk eller Vinding Skole på vinding.skole@vejle.dk

×

Log ind