Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Tårnby Kommune: Valgfagsordning – partnerskabsaftale med Tårnby Ungdomsskole

Tårnby Kommune den 24. september 2018

Praksis og proces

Tårnby Kommunes valgfagsordning har de seneste år været karakteriseret ved en ny samarbejdsmodel, hvor skolerne arbejder sammen for at kunne udbyde et bredere tilbud af valgfag end tidligere. Tårnby Ungdomsskole planlægger og udbyder valgfagene.

Formålet var at afdække muligheder og udfordringer, og at se på elevernes udbytte og tilfredshed med valgfagene – alt sammen for at kvalificere udviklingen af valgfagsordningen.

Kontekst og formål

For at give eleverne flest mulige fag at vælge mellem, er vi gået væk fra den klassiske form, hvor hver skole laver 2- 3 valgfag til deres egne elever. I stedet står Ungdomsskolen for alle valgfag på tværs af skolerne. Vores elever får på den måde mange flere fag at vælge mellem, og fællesskaber skabes på tværs af skolerne.

Valgfagene falder i 4 hovedkategorier inden for ”Kreativitet og håndværk”, ”Sport og Sundhed”, ”Samfund og fremtid” samt ”Teknik og medier”.

Valgfagene bliver afviklet som hele valgfagsdage – 10 dage pr. skoleår.

Gennem valgfagene bliver tilknytningen til fritidslivet styrket og valgfagene understøtter de unges mange måder at lære på ved at tilbyde andre læringsmiljøer, som f.eks. på Kulturzonen, Tårnby Teater, Naturskolen, Amagerhallen, Next, m.m.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Børne- og Skoleudvalget orienteres hvert år om udbuddet af valgfagspakken, og valgfagsordningen blev i efteråret 2017 evalueret blandt eleverne. Skolebestyrelserne bliver også orienteret om valgfagspakken.

Valgfagsordninger knytter sig bl.a. til kommunens børnepolitik, hvor Tårnby Kommune ønsker at tilbyde eleverne forskellige læringsmiljøer og muligheder for at indgå i fællesskaber på tværs af kommunen.

Antallet af udbud bliver større, og det er muligt at udbyde fag med større variation, da underviserne kan hentes både fra ungdomsskolen og skolernes personale.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

I bekendtgørelsen for valgfag § 3, stk. 2 fremgår det, at ”Valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave”.

Det kan være svært for lærerne at inddrage valgfaget i den obligatoriske projektopgave, når en klasses elever kan vælge ud fra en meget stor valgfagspakke, og undervisningen ikke foregår på skolerne. Det stiller store krav til koordineringen mellem skolerne og valgfagslærerne.

Vi har også oplevet, at det er vigtigt med en grundig orientering til forældrene, da det særligt hos 7. klasses forældrene kan skabe utryghed, at eleverne fx skal transportere sig længere væk end skolen, da undervisningen kan foregå i andre faciliteter.  

De næste skridt

Vi er i øjeblikket ved at indføre, at elevernes praksisfaglige forudsætninger vurderes på valgfagene (som supplement til vurderinger fra brobygninger, praktik, m.v.)

Der arbejdes desuden hele tiden med at sikre en tæt sammenhæng mellem elevens skole og valgfaget/valgfaglæreren.

Nødvendige ressourcer

Der kan være en øget udgift til transport, da valgfagene kan være placeret på andre matrikler.

Ressourceforbruget (tid og penge) er samlet centralt på Tårnby Ungdomsskole. Ungdomsskolen står for udbuddet, undervisningen, lokalerne og tilmeldingen til fagene.

Der kan være udfordringer med at finde lokale til det større udbud af valgfag.

Det vigtigste råd til andre

Elevevalueringerne viser, at eleverne er positive og langt mere motiverede end tidligere – det gør det værd at se på, hvordan valgfagene kan organiseres.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Tårnby Ungdomsskole

Løjtegårdsvej 167, 2770 Kastrup. Tlf: 3250 1751, mail us.uk@taarnby.dk

eller skoleteamet: Lss.bk@taarnby.dk

 

Det er også vigtigt, at der mellem valgfagslærerne og skolerne sikres aftaler om, hvordan fravær, m.v. registreres. I Tårnby Kommune tager Ungdomsskolens kontorpersonale sig af at koordinere fraværsregistreringerne. 

×

Log ind