Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Sorø Kommune: En tidlig indsats i forhold til kendskab til erhvervsuddannelserne hos børn og forældre

Sorø Kommune den 8. august 2018

Praksis og proces

Projektet indeholder en række “små projekter”, hvor børnene, sammen med det pædagogiske personale, er medskabere af de nye fysiske læringsrum. De “små projekter” har temaet; håndværker for en dag og vil hedde; “maler for en dag”, “tømrer for en dag” og “elektriker for en dag”. De “små projekter”, vil planlægges i tæt samarbejde med det pædagogiske personale, der udvælger den gruppe af børn som skal indgå i projektet. Her vil børnene, sammen med ZBC-eleverne, få en “hands on” erfaring med de håndværksmæssige fag.

Friis & Clemme, som er en indretningsvirksomhed, er projektledere på projektet (betales af Sorø Kommune), hvorved de står for den samlede planlægning og progression i projektet. Derudover fungerer Friis & Clemme som bindeled mellem Ventemøllegården, som er en daginstitution, og ZBC, som er en erhvervsskole.

Elever fra ZBC udfører designplanen, som er udviklet af Friis & Clemme, i tæt samarbejde med områdeleder og pæd. leder.

Elever fra ZBC maler, bygger og indretter nye fysiske læringsmiljøer, der lever op til kravene i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Kontekst og formål

Formålet er at skabe et kendskab til erhvervsuddannelserne hos børnehavebørn og deres forældre, samt at etablere gode og inspirerende læringsmiljøer til gavn for børns trivsel, udvikling, leg og læring. I projektet vil børnene få kendskab til forskellige håndværksmæssige fag, som maler-, tømrer- og elektrikerfaget.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Med folkeskolereformen kom et krav om, at der i år 2020 er 25 % unge, der vælger en erhvervsuddannelse (30 % i år 2025). Derudover vil der ifølge DI mangle 44.000 faglærte, hvilket skyldes, at de unge ikke vælger erhvervsskolerne. I Sorø Kommune arbejder vi efter princippet ”tidlig indsats”. Projektet her er et forsøg på en tidlig indsats i forhold til at skabe viden og kendskab til erhvervsuddannelserne hos både børn og forældre. Derudover har projektet også været et eksempel på, hvordan man kan arbejde med ”åbent dagtilbud”.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det lykkes at få børnene i Ventemøllegården med, og de var faktisk næsten ikke til at stoppe, da de kom i gang: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/boernehaveboerns-soede-haandvaerkerhilsen-boernearbejde-skal-inspirere

Der har været stor positivitet omkring projektet fra både børn, forældre og personale.

Det har dog været en udfordring at overholde tidsfrister. Dette skyldes primært, at der ikke var et stabilt fremmøde hos de studerende fra ZBC.

De næste skridt

Vi kan se en udvikling i forhold til at få involveret forældrene i højere grad. Det er vigtigt, at især mødrene har kendskab til mulighederne for at få en erhvervsfaglig uddannelse, da det er mor, der på sigt har stor indflydelse på barnets valg af fremtidig uddannelse. Denne involvering vil vi forsøge at skabe ved at lave arbejdsdage sammen med ZBC og Friis og Clemme.

Tanken var at lave nyt projekt i et andet børnehus vedr. en helt ny garderobe, hvor forældre skulle i arbejdstøjet sammen med ZBC. Dog er vi pt. udfordret økonomisk, men vores håb er, at vi kan arbejde videre i 2019.

Nødvendige ressourcer

Kræver tid til at etablere samarbejdet mellem de forskellige parter. Det har derudover krævet økonomiske midler til indretningsvirksomheden. I institutionen har det krævet, at man har valgt at have det som et pædagogisk fokus med blik for de pædagogiske læreplanstemaer

Estimat for projektet er 100.000 kr.

Det vigtigste råd til andre

En bevidsthed om, at man kan komme ind i konkurrenceforvridende arbejde.

At have fokus på muligheder og ikke begrænsninger

Hvis du vil vide mere

Ideskaber Britta Huntley, Områdeleder Dagtilbud Nord, Sorø Kommune bhu@soroe.dk eller tlf.: 20580658

Lidt presse dækning:

Her ud over har der været helsidesartikler i Sjællandske Slagelse (vedhæftet), Dagbladet Ringsted og på sn.dk https://sn.dk/Soroe/Der-bliver-brug-for-de-smaa-haandvaerkere/artikel/752715

×

Log ind