Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Sønderborg Kommune: Samling af valgfagstimer giver plads til praksisfaglighed

Sønderborg Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Hørup Skole har lavet en ny valgfagstruktur, der indebærer, at valgfagene ligger samlet i seks lektioner en dag om ugen i et antal uger. Valgfagsholdene består af elever fra 7.-9. klasse.

Eleverne introduceres til skolens valgfagstilbud, hvorefter de vælger valgfag. 17 elever vælger valgfaget "Lys i lampen – farve på væggen". Valgfaget forløber syv onsdage à 6 lektioner.

1. gang

Film: Das Handwerk. Præsentation af eleverne. Forventningsafstemning – hvad er jeres forventninger og hvad vil jeg (lærer) gerne have ud af dette forløb?

Program for forløbet:

  • Tur på skolen – hvor mange håndværkere har været i gang, da skolen blev bygget og indrettet?
  • Besøg af de to håndværksmestre – murer og tømrer, hvor eleverne skal i praktik. De bliver introduceret til virksomhederne, mestrenes karriereforløb og de forventninger, som mestrene har til eleverne, når de kommer ud på arbejdspladsen.

2. + 3. gang

Eleverne er på erhvervsskolen i Sønderborg. Eleverne arbejder i elektrikerværkstedet, hvor de i grupper bygger et kredsløb i en væg.

4. + 5. gang

Eleverne er på erhvervsskolen i Sønderborg. Eleverne arbejder i malerværkstedet.

6.-9. gang

Eleverne arbejder på en tømrervirksomhed og en murervirksomhed. De møder kl. 7, inddeles i små grupper og følger en håndværker, hvor de aktivt deltager i arbejdet. Eleverne har fri ved almindelig arbejdstids ophør. Forældrene har organiseret transport fra skolen til virksomhederne kl. 6.40 og tilbage kl. 15.30.

9. gang

Evaluering – eleverne har udfyldt et spørgeskema ved forløbets begyndelse. De udfylder tilsvarende spørgeskema ved afslutningen.

Forberedelse for lærere

Etablering af samarbejde mellem folkeskole, erhvervsskole og de to virksomheder. Virksomhederne blev fundet i forældregruppen på skolen. Folkeskolelærer og erhvervsskolelærer kendte hinanden igennem projektet.

Ideudvikling – folkeskolelærer og erhvervsskolelærer fastlægger forløbet i fællesskab.

Udarbejdelse af beskrivelse af forløbet til elevernes valgfagsintroduktion.

Planlægningsmøde mellem lærer og håndværksmestre om praktikken. Hvilke opgaver kan eleverne lave, mødetider og forventninger til eleverne afklares.

Afklaring af forsikringsforhold og lignende

Forældreinformation og forældreinddragelse planlægges.

Planlægning af transport til praktiksteder

Ledelsesopgaver

Ledelsen sikrer en struktur og for valgfagstilbud, så intentionerne kan gennemføres. På Hørup Skole ligger alle valgfag på en dag med 6 sammenhængende lektioner. Det er nødvendigt for, at dette forløb kan køre. Ledelsen sikrer, at de enkelte valgfag kan gennemføres. Ledelsen skal sikre, at love og regler ift. elever i praktik er overholdt. Ledelsen skal have det nødvendige kendskab til aftaler indgået med erhvervsskole og virksomheder.

Kontekst og formål

Formålet med forløbet var, at:

  • at eleverne møder forskellige håndværksfag på UEC og i praksis på virksomheder
  • at eleverne opdager egne kompetencer og interesser, som ikke kan opdages i den almindelige undervisning på skolen
  • at eleverne får blik for flere karrieremuligheder efter 9. klasse

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Medarbejderne i virksomhederne har været meget positive over for elevernes tilstedeværelse, og eleverne fik mange udfordrende opgaver på arbejdspladserne.

En del elever har opdaget og arbejdet med kompetencer de ikke anvender så meget i almindelig undervisning.

De næste skridt

Forløbet var en del af en afprøvning af praksisfaglige undervisningsaktiviteter. Næste skridt er ikke planlagt.

Nødvendige ressourcer

Læreren skal kunne samarbejde med virksomheder og erhvervsskole og have blik for hvor der kan opstå situationer, hvor eleverne vil have svært ved at leve op til virksomheder og erhvervsskoles forventninger og krav.

Skolen skal have en struktur, der muliggør at eleverne er væk fra skolen hele arbejdsdage uden at det betyder, at eleverne er fraværende fra andre undervisningsaktiviteter.

Det vigtigste råd til andre

Vær ikke bange for at gå lidt ud over de fastlagte rammer (arbejdstider), det giver bonus i sidste ende. 

Hvis du vil vide mere

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

×

Log ind