Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Silkeborg Kommune: Eud10 – et stærkt samarbejde mellem Skoleafdelingen, College 360 grader og SOSU Østjylland, der styrker elevernes uddannelsesvalg

Silkeborg Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

Eud10 er et samarbejde mellem Silkeborg Ungdomsskoles 10. klasse og Erhvervsuddannelserne (EUD) i Silkeborg.

Tre dage om ugen er eleverne på Silkeborg Ungdomsskole og har matematik, dansk, engelsk og valgfag. To dage er de på erhvervsskolen, hvor de har valgt sig ind på en af tre indgange: 10business, 10human eller 10tech.

Samarbejde på tværs af skoler

Ifølge evalueringen oplever eleverne en variation og en glæde ved at gå i de to klasser, hvor de får mulighed for at gøre noget, de har lyst til. Det kan desuden være godt for eleverne at møde andre typer undervisere, ligesom de unge møder helt andre rollemodeller på EUD-uddannelserne end dem, de møder på ungdomsskolen.

10. klasses-lærerne er med på erhvervsuddannelserne hver dag i 2 lektioner, dels for at sikre fremmøde og dels for at sikre sammenhængen. Der arbejdes sammen om fælles projekter bl.a. OSO. Ungdomsskolens medarbejdere varetager kontaktlærerfunktionen og skole-hjem samarbejdet.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter for de fire samarbejdspartnere, SOSU Østjylland i Silkeborg, College 360 graders afdeling 'Teknisk og Business' samt Silkeborg Ungdomsskole.

Underviserne fra de fire samarbejdspartnere inkl. 10. klasse mødes en gang i kvartalet.

Kontekst og formål

Ifølge Folkeskoleloven §19j skal byrådet tilbyde et erhvervsrettet 10. klasseforløb (Eud10), som er særligt målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om erhvervsuddannelser, eller elever, der er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb, der omfatter mindst 840 årlige undervisningstimer

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Silkeborg Kommunes politik på området er svarende til den nationale målsætning om, at i 2020 skal 25% vælge en erhvervsuddannelse og 30% i 2025. Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen samarbejder gennem et politisk bevillingsmål ”Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse” om strategiske handlinger, som igangsættes i forlængelse heraf, bl.a. samarbejdet med erhvervsuddannelserne.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er i højere grad lykkedes, at Eud10-eleverne er afklarede og uddannelsesparate til at tage en erhvervsuddannelse.

Eud10-elevernes valg

April 2017

April 2018

EUD

32

41

STX

2

1

HHX

9

7

HTX

2

1

I alt

45

50

Det er lykkes at etablere et formelt samarbejde med EUD-uddannelserne vedr. Eud10. Det er også lykkes at lave et tilbud, som 10. klasses-eleverne udtrykker tilfredshed med.

De næste skridt

Eud10 i Silkeborg er overgået fra projekt til at være i drift 2018. Kontrakten mellem Silkeborg Ungdomsskoles 10. klasse og EUD-uddannelserne er med til at sikre rammerne for samarbejdet og for den fortsatte udvikling. Silkeborg Ungdomsskoles 10. klasses næste skridt er i højere grad end nuværende praksis at udvide omfanget af brobygning til Erhvervsuddannelserne (EUD) for 10. klasses-tilbuddet generelt.

Nødvendige ressourcer

Det er nødvendigt, at den økonomiske og juridiske forpligtelse er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem Skoleafdelingen (den kommunale forvaltning) og EUD-uddannelserne.

Det vigtigste råd til andre

  • Sikre en god organisering og konkret samarbejdsaftale, som kan understøtte undervisernes samarbejde
  • Sikre at Eud10 er med til at understøtte elevernes motivation og afklaring af uddannelsesvalg. Det er vigtigt at tænke Eud10 som en karrierelæring for eleverne, så den understøtter en afklaring til valg af ungdomsuddannelse, men også øvrige fremtidige valg for den enkelte elev.

Hvis du vil vide mere

Videncenter for Udskoling v/Pia Kløjgård Jensen, tlf. 2498 6542, pkj@silkeborg.dk.

Silkeborg Ungdomsskole, tlf. 8970 2800, ungdoms.skole@silkeborg

×

Log ind