Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Randers Kommune: Inddragelse af lokale virksomheder giver mulighed for virksomhedspraktik på nye måder

Randers Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

I Randers Kommune er der indført praktik på folkeskolernes 8. årgang, i form af virksomhedsuger.

Det primære formål med virksomhedsugen er, at kvalificere elevernes uddannelsesvalg, og give dem erfaringer med det lokale erhvervsliv. Indsatsen er således et trebenet samarbejde mellem elever, den tilknyttede lærergruppe og de lokale virksomheder, som der på forhånd er indgået aftaler med. Der er prioriteret samarbejde med virksomheder, der har arbejdskraft som kræver en erhvervsuddannelse.

Eleverne tilbringer, i mindre grupper, tre dage ude på en lokal virksomhed. Mandag i virksomhedsugen anvendes til forberedelse, mens fredagen bruges til efterbehandling. Begge dage administreres af lærergruppen og indeholder en grundig introduktion efter et nøje tilrettelagt program.

Virksomhedsugerne tilrettelægges ud fra en karrierelæringstilgang og stemmer overens med målene for faget "uddannelse og job".

I 2018 har 200 elever deltaget i virksomhedsugen, hvor 40 lokale virksomheder har åbnet deres døre. I første halvdel af 2019 har 345 elever deltaget i virksomhedsugen. Antallet af deltagende lokale virksomheder øges hele tiden. På nuværende tidspunkt er der over 60 virksomheder involveret i projektet.

Kontekst og formål

Formålet med forløbet var, at eleverne erhverver sig viden og kendskab til de lokale virksomheder og især de erhvervsuddannelser, som findes i lokalområdet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringen i dette forløb er, at eleverne motiveres af:

  • at skulle arbejde tværfagligt og projektorienteret på skolen
  • at skulle være i praktik på en virksomhed og udføre selvstændige arbejdsopgaver
  • at skulle evaluere og præsentere sig selv på video ude fra virksomhederne

De næste skridt

Projektets mål for det kommende skoleår er:

  • at få virksomhedsugerne implementeret på samtlige folkeskoler i Randers Kommune
  • at få opbygget et kartotek af virksomheder, som fast byder ind x antal gange om året
  • at opbygge en hjemmeside, hvor alt kommunikation udad til foregår, og hvor projektet synliggøres for offentligheden
  • at kvalitetssikre virksomhedsuger gennem kontinuerlig evaluering med inddragelse af både elever, lærere og virksomheder.   

Nødvendige ressourcer

Forløbet er bygget op på en forventning om, at et vist antal virksomheder vil stille praktikpladser til rådighed af flere omgange. Det kræver et stort forberedende arbejde af UU-vejlederne og skolens lærere.

Hvis du vil vide mere

born.og.skole@randers.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind