Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Lolland Kommune: Produktudvikling og markedsføring - praksisfaglighed i folkeskolen

Lolland Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Projektet handlede om at introducere folkeskoleelever til at arbejde med produktudvikling, markedsføring og salg for at introducere bredt til erhvervsuddannelserne i Nakskov. Fire skoler i Lolland Kommune samt CELF Nakskov deltog. Forløbet var sammensat som beskrevet nedenfor.

Forberedelse på folkeskolen (6-8 timer)

Eleverne introduceres til forløbet og svarer på et spørgeskema om deres opfattelse af erhvervsuddannelserne og deres valg af ungdomsuddannelse. En lærer fra erhvervsskolen introducerer faget salg og service/afsætning. Formålet er at eleverne kan markedsføre deres produkter, senere i projektet samt lærer teorien om salg i en butik – for at kunne sælge deres produkter til kommende kunder.

Eleverne fastlægger, hvilke produkter, de vil producere på baggrund af oplæg om hvilke produktionsmuligheder, der er på CELF’s værksteder. Eleverne introduceres til de forskellige produktionsprocesser. Eleverne besøger CELF, hvor de ser værksteder og oplever skolemiljøet og er med til at pynte 3 forskellige butikker ud fra den teori de har lært.

Gennemførelse af forløbet (4 skoledage)

1.- 2. dag Produktion (2 x 6 timer)

Eleverne arbejder i CELF’s værksteder med produktion af deres produkter. En faglærer fra CELF leder arbejdet i hvert værksted. Det er på forhånd fastlagt, hvilke arbejdsprocesser, der skal gennemføres for hvert produkt. Der er udarbejdet produktionsmanualer for hvert produkt. Folkeskolelæreren understøtter arbejdet og tager sig af elever, der har brug støtte.

3. dag Salg og markedsføring (1 x 6 timer)

Eleverne skal indrette butik til salg af deres produkter. Hver klasse får et fastlagt butiksareal i et butikslokale i centrum af Nakskov. Eleverne arbejder med præsentation af deres produkter, skiltning, produktbeskrivelser. Eleverne arbejder med planlægning af deres arbejde på salgsdagen. En lærer fra CELF superviserer eleverne i salg og marketing, og en folkeskolelærer leder arbejdsprocesserne. Eleverne bruger den teori indenfor salg, service og afsætning, som de tidligere er blevet introduceret til ude i folkeskolen.

4. dag Salg/Event-dag

Butikken holder åbent tre timer for offentligheden – alle kan købe elevernes produkter. Forældre, lokalpressen, borgmester, formanden for handelsstandsforeningen er inviteret, og de to sidstnævnte holder taler. Afsætningslæreren fra CELF Nakskov og formanden for handelsstandsforeningen kvalitetsvurderer alle salgssteder ift. produktkvalitet, markedsføring, service mm. På baggrund af gennemgangen kåres et vindende salgssted.

Lollands borgmester får en rundvisning af eleverne. Borgmesteren holder en tale og overrækker en præmie til det vindende salgssted.

Efterbehandling (4-6 lektioner)

Hver klasse evaluerer forløbet med deres lærer. Eleverne udarbejder individuelt en reportage om forløbet med foto fra aktiviteterne, der kan sendes til lokalaviserne. Eleverne svarer på et spørgeskema om deres oplevelse og udbytte af forløbet og deres oplevelse af at være på en erhvervsuddannelse.

Kontekst og formål

Formålet med projektet var at give eleverne erfaringer med en sammenhængende arbejdsproces fra udvikling af produktideer til produktion og markedsføring til salg. Derudover var formålet, at eleverne får indblik i de arbejdsmetoder, som elever på CELF bruger i deres uddannelse og at eleverne oplever at være en del af en produktionsproces fra start til slut.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Projektet peger bl.a. ind i Uddannelsesstrategi Lolland-Falster, hvor målet bl.a. er, at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Desuden er målet med strategien at styrke de korte og mellemlange uddannelser i området. Hvis folkeskoleelever får bedre kendskab til erhvervsuddannelserne, kan det bidrage til større søgning og gennemførelse af den type uddannelser.

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Folkeskolelærerne skal kunne begå sig i et værksted og kunne styre eleverne i værkstedsmæssige rammer. Samt opnå øget kendskab til undervisningen og dagligdagen på en erhvervsskole.

Erhvervsskolelærerne skal være motiveret for at arbejde med yngre elever, som ikke har værkstedserfaring. 

Gruppeorganiseringer fra Cooperative Learning kan fremme produktiviteten og sikre, at alle elever kan forstå deres opgaver og udfører dem.

De næste skridt

Der er nu banet vejen for, at CELF og folkeskolerne kan indlede et samarbejde i mindre skala. Fire skoler var mange at arbejde sammen med på en gang, og derfor nedskaleres samarbejdet fremover.

Nødvendige ressourcer

Kommunen og/eller den enkelte folkeskole skal kunne afsætte ressourcer af til køb af værkstedstid og lærerkapacitet på erhvervsskolen. Eleverne skal kunne arbejde hele dage i forløbet.

Sikkerhedsprocedurer ift. arbejde i værkstedet.

Hvis du vil vide mere

Tina Folmer Larsen, elevvejleder CELF, tila@celf.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind