Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Lolland Kommune: Produktion, markedsføring og salg – tværfaglige praksisorienterede undervisningsaktiviteter styrker elevernes motivation

Lolland Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Forløbet foregik i 6. klasse i fagene håndværk og design, dansk og matematik.

Håndværk og design

Introduktion

Eleverne orienteres om, at de selv skal producere et produkt, som de kan afsætte.

Forældrene orienteres om det samlede forløb og inviteres til at bidrage med ideer til produkter og måske besøg på deres arbejdsplads.

Muligheder og ideudvikling

Eleverne kigger på skolens modeller, skabeloner og tegninger af mulige produkter. Mulige produkter er: Fuglehus, skærebrætter, redekasser, skåle af træ, til-og-fra-kort i tyndt

krydsfiner, lysestager, puslespil af gamle skoleborde med fint, forskellige spil.

Eleverne vælger produkt

Eleverne kan lave produktudvikling på eksisterende produkter, men de kan også finde på helt nye.

Produktion

Eleverne organiseres i grupper af to eller tre – nogle arbejder alene. Håndværksmæssige færdigheder trænes efter behov. Matematiske begreber som måling, rette linjer og vinkler trænes. Herefter laves produkterne.

Kvalitetsvurdering

Læreren diskuterer løbende kvaliteten af elevernes arbejde.

Besøg på snedker- og tømrervirksomhed

Klassen besøger en virksomhed i byen og erhvervsskolen. Interesserede elever får mulighed for at følge en håndværker en arbejdsdag (kræver forældretilladelse).

Matematik

I matematik laves prisberegninger. Her indgår begreber som: råvarepris, arbejdsløn, arbejdstid og markedsvurdering – hvad vil kunder betale for produktet. Eleverne udarbejder et regneark til regnskab.

Dansk

Her arbejdes med markedsføring. Eleverne udarbejder reklamer til forskellige medier. Eleverne træner salgstaler og kommunikation med kunder. De udvikler og gennemfører salgsaktiviteter i lokalområdet, fx i form af en bod på torvet, udstilling af produkter i en nogle af byens butikker, salg til skolens sommerfest eller et forældrearrangement med auktion.

Evaluering - alle

Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af produkt.

Planlægningsopgaver for lærere

Forventningsafstemme mellem de lærere, der skal arbejde sammen, så der er klarhed over,

hvad man har forpligtet sig til og hvad man har ansvar for.

Udarbejdelse af fælles undervisningsplan håndværk & design, dansk og matematik:

  • Opstilling af mål med forløbet og tegn på positive virkninger og målopfyldelse
  • Tidsplan - koordinering så aktiviteterne i fagene passer sammen
  • Aftaler med lokale virksomheder

Ledelsen har ansvaret for samarbejdsaftaler med virksomheder og personer uden for skolen. Ledelsen har ansvar for, at der er råd til materialer.

Kontekst og formål

Formålet med forløbet var, at eleverne med brug af deres færdigheder i træbehandling, får produceret produkter, der kan sælges. Derudover

  • at eleverne får lyst til at udvikle håndværksmæssige kompetencer
  • at eleverne oplever mening og sammenhæng og anerkendelse for deres indsats
  • at eleverne gennemfører et samlet produktionsforløb fra ide til salg og evaluering

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringen med forløbet er, at eleverne får succesoplevelser med håndværk og bliver stolte over at kunne skabe et produkt. Der er gode erfaringer med at inddrage elevernes egne erfaringer med håndværk, som de fx har fået gennem familiemedlemmer.

Det er vigtigt at gøre opgaven med at lave produktet overskueligt for eleverne.

Det er vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning til det tværfaglige arbejde.

Nødvendige ressourcer

Sikkerhedskrav i værksteder og på arbejdspladser.

Skolen skal have lærere, der kan arbejde i træværksted.

Hvis du vil vide mere

skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind