Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Lolland Kommune: Praktisk projektopgave giver fokus på produktet og giver innovative elever

Lolland Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Projektet handlede om at afprøve, at projektopgaven i 8. klasse kan tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Forløbet var sammensat som nedenfor.

  1. Opstilling af overordnet tema sammen med eleverne
  2. Klarlæggelse af de elevernes praktiske problemstillinger
  3. Løsning. Eleverne arbejder med at skabe et konkret produkt, der løser problemstillingen. Der er sikkert flere forskellige produkter undervejs i forløbet
  4. Beskrivelse af løsningsproces. Eleverne beskriver deres arbejde - hvordan de er kommet frem til løsningen.
  5. Elevfremlæggelse
  6. Bedømmelse og feedback fra lærere
  7. Evaluering af denne form for projektopgave

Inden forløbet sættes i gang skal der være en afklaring af, hvad det praktiske udgangspunkt betyder, som de deltagende lærere og ledelse afklarer. Derudover skal der være en afklaring af, hvordan man skaber faciliteter til at skabe produkter – hvilke værkstedsmuligheder skal være tilstede. Der skal også afklares finansiering af udgifter ved lån af værkstedsfaciliteter.

Der skal udarbejdes en tidsplan, der tager højde for, at eleverne kan eksperimentere – fysiske produkter tager længere tid at lave.

Kontekst og formål

Formålet er at eksperimentere med at tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i projektopgaven i stedet for den videnskabelige tilgang: Problemstilling, hypotese, undersøgelse, afkræfte/bekræfte hypotese, konklusion.

Det handler om fokus på produktet - hvad kan forbedres, hvad kræver det.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Eleverne har været gode til en praksisfaglig vinkel på deres arbejde. Tankegangen er ny for dem, så de skal vænne sig til en ny måde at angribe tingene på. Nye måder at tænke på tager altid tid at implementere.

De næste skridt

Den praksisfaglige tilgang fastholdes. Eleverne har succes, når der har noget praktisk at forholde sig til.

Nødvendige ressourcer

Større mulighed for at bruge værksteder, herunder flere redskaber, fx 3-D printere, arbejdsbænke mm. Det overvejes at lave en fælles projektuge for 7., 8. og 9. årgang.

Det vigtigste råd til andre

Fokus på innovation og entreprenørskab - virker godt i en praksisfaglig tilgang.

Hvis du vil vide mere

www.ffe-ye.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind