Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Lolland Kommune: Folkeskoleelever som aktive medspillere i at skabe byudvikling

Lolland Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Projektet handlede om at inddrage den lokale folkeskole i et byudviklingsprojekt i Rødby.

Baggrunden for projektet er, at Rødby centrum skal udvikles. I gågaden i Rødby er der en række lukkede butikker, der ønskes lavet om til små hotelværelser. Det er et borgerinitiativ, som skolen er blevet inviteret med i.

Styregruppen bag ”Købstadshotellet” inviterede 8. klasseelever fra Rødby med i projektet. De forelagde projektet for 8. klasseeleverne, og skolen besluttede, at elevernes projektuge skal være en del af projektet. Ugen løber af stablen medio juni 2019.

I januar 2019 deltog elever og involverede borgere i et event med fire workshops.

To elever har i forbindelse med projektet sat et læserbrev den lokale avis med hovedtemaet ”Den misligholdte gågade”.

Kontekst og formål

Formålet med projektet er at afprøve at holde projektuge på en helt ny måde, end man tidligere har gjort. Målet er også at sammensætte en projektuge, som er mere praksisorienteret, hvor der er et konkret produkt, som byen kan have glæde af.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Styregruppen for byudviklingsprojektet og skolen har som mål at være fælles om at gøre noget for byens gågade, der er præget af lukkede butikker. Elevrådet har været involveret i at komme med ideer til projektet.

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Forløbet er ikke gennemført endnu og kan derfor ikke evalueres.

De næste skridt

Det vides endnu ikke, hvad næste skridt er.

Nødvendige ressourcer

Styregruppen for udviklingsprojektet har via midler fra Lolland Kommune, LAG og Landdistriktspuljen sørget for det økonomiske grundlag.

Det vigtigste råd til andre

Da forløbet ikke er gennemført, er der endnu ikke erfaringer at give råd ud fra.

Hvis du vil vide mere

www.koebstadshotellet.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind