Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Lolland Kommune: Drømmejob i lokalområdet – praksisfaglighed i folkeskolen

Lolland Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Forløbet handlede om, at eleverne skulle undersøge muligheder for at komme i erhvervspraktik i lokalområdet ved at undersøge, hvordan man kan uddanne sig til deres drømmejob.

Eleverne arbejdede selvstændigt med at finde praktikmulighederne for deres drømmejob

To lærere var tilknyttet projektet for at stimulere elevernes arbejde. Lærerne har udarbejdet det beskrevne forløb.

Forløbet foregik som beskrevet nedenfor:

Uge 46: Jobundersøgelse – 6 lektioner og faglige fordybelsestimer efter behov og interesse

Eleverne skal undersøge og beskrive, hvordan man uddanner sig til deres drømmejob. Eleverne skal undersøge praktik- og jobmuligheder på Lolland indenfor deres drømmejob ved brug af ”jobkompasset”

Præsentation – 2 lektioner

Hver elev udarbejder en powerpoint-præsentation af, hvordan man uddanner sig

til det valgte drømmejob og fremlægger den for klassen.

Udstilling i klassen

Klassen udarbejder en samlet oversigt over elevernes forskellige drømmejob og hvor

der er virksomheder med drømmejobbet på Lolland og mulighed for praktikophold.

Oversigten udstilles i klassen

Uge 47-14: Eleverne skal tage kontakt til virksomheder om praktik på baggrund af arbejdet

Forår: Eleverne viser deres præsentation ved start på skole-hjemsamtale

Uge 47: Eleverne skal vælge de uddannelser, som de skal vurderes uddannelsesparat til

Uge 6 Eleverne deltager i Skills – timeforbrug

Uge 10 Eleverne skal på introforløb – timeforbrug

Uge 13 Eleverne skal have styr på praktikplads. ( Evt. med hjælp fra UU)

Uge 18 Praktik – en uge

Uge 19 Evaluering af praktik

Planlægningsopgaver i forbindelse med forløbet

Klasseteamet og UU-vejleder udarbejder en skitse til samlet plan for alle job og uddannelsesaktiviteterne i skoleåret.

Klasseteamet opstiller mål for forløbet.

Derudover skal klasseteamet fastlægge hvilke redskaber, eleverne skal have til rådighed – jobkompasset, oversigter om virksomheder på Lolland etc., samt definere krav til elevernes powerpoints og fremlæggelse

Ledelsen og UU-vejleder understøtter elevernes og klasseteamets arbejde med at finde praktikpladser og forberede og efterbehandle elevernes praktik. Ledelsen og UU har ansvaret for samarbejdsaftaler med virksomheder og personer uden for skolen.

Kontekst og formål

Formålet med projektet var, at eleverne arbejdede med at finde muligheder for praktiksteder. Det er anderledes end tidligere, hvor eleverne ikke var så aktive i at finde praktikpladser selv.

Formålet med projektet var derudover at øge elevernes valgparathed:

  • at eleverne bliver undersøgende og får lyst til at møde fremtiden
  • at eleverne får indblik i erhvervsmulighederne i lokalområdet
  • at eleverne tænker over deres drømmejob
  • at eleverne lærer at bruge jobkompasset
  • at eleverne får lyst og færdighed til at finde en praktikplads med deres drømmejob
  • at eleverne selv finder en praktikplads, som de er interesseret i

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Projektet peger bl.a. ind i Uddannelsesstrategi Lolland-Falster, hvor målet bl.a. er, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden er målet med strategien at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Hvis folkeskoleelever får bedre kendskab til lokale virksomheder og uddannelsesmuligheder, kan det bidrage til, at flere tager en ungdomsuddannelse.

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er for tidligt at evaluere forløbet, da det ikke er færdigt endnu.

De næste skridt

Hvis lærerne vurderer, at forløbet er succesfuldt, når det er færdigt, vil de præsentere forløbet for resten af udskolingen på skolen.

Nødvendige ressourcer

Jobkompasset.

Det vigtigste råd til andre

Det er for tidligt i processen til at give råd om udførelsen.

Hvis du vil vide mere

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

×

Log ind