Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Københavns Kommune: Fra folkeskoleelev til hotelansat – praksisfaglighed i folkeskolen

Københavns Kommune den 21. februar 2019

Praksis og proces

Forløbet foregik på 7. og 8. klassetrin i forbindelse med undervisning i uddannelse og job. Det bestod af to dele. 8. klasserne havde først været på 14 dages EUD-forløb på Niels Brock.

Derefter var hele klassen på virksomhedsbesøg på Crown Plaza, hvor de fik stillet en konkret opgave: ”Hvordan kan I ændre denne restaurant til det bedre?”

Efter besøget var halvdelen af eleverne på besøg på TEC og den anden halvdel på Hotel- og Restaurantskolens tjenerlinje. Tilbage i klassen i folkeskolen arbejdede eleverne med at sætte viden fra TEC og Hotel- og Restaurantskolen sammen, og det blev præsenteret på et aftenmøde for forældrene.

Det samme forløb blev gennemfør med 7. klasserne.

Kontekst og formål

Formålet med forløbet var at øge kendskab til erhvervsuddannelserne for eleverne i 7., 8. og 9. klasse. Derudover var målet at styrke undervisningen i job og uddannelse gennem et forløb, hvor folkeskolen og tekniske skoler arbejder sammen.

Forløbet var en del af en række afprøvninger af praksisorienterede undervisningsaktiviteter i fem kommuner i forbindelse med projektet "Øg elevernes valgparathed". Det overordnede formål med projektet var at opkvalificere lærere i udskolingen i praksisfaglige kompetencer, så de kan undervise med praksisorienterede metoder, vejlede om erhvervsuddannelserne og styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Derudover var projektets delmål at give elever i udskolingen kendskab til tilgangen til undervisningen på erhvervsuddannelserne, samt opkvalificere folkeskolelærernes viden om erhvervsuddannelsernes måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringer fra forløbet viser, at det motiverer eleverne at komme ud og være en del af en arbejdsplads, som eleverne var på Crown Plaza – især de skoletrætte elever var glade for at komme ud på hotellet. Eleverne synes det var spændende at lære, hvordan et hotel fungerer og hvor mange jobfunktioner og opgaver, det indeholder. Desuden var Crown Plaza meget engageret i at vise deres arbejdsplads frem, hvilket smittede af på eleverne.

Det er vigtigt at sætte ressourcer af til at gennemføre forløbet – især mht. koordination mellem folkeskole, tekniske skoler og virksomheder. Det var en udfordring i forløbet. I den forbindelse er det vigtigt, at ledelsen på skolen støtter op om projektet og bidrager med koordination og ledelsesfokus. Forløbet var udfordret af, at 2 ledere fratrådte i perioden.

De næste skridt

Skolen har et stort ønske om at fortsætte samarbejdet med BCHG (Crown Plaza), Hotel-og Restaurantskolen for elever i 9. kl inden de skal foretage deres valg i 9. kl.

Skolen overvejer at lave samme forløb med andre virksomheder, fx et murerfirma.

Nødvendige ressourcer

Som nævnt ovenfor kræver det koordination og ledelsesfokus, eller at give læreren ”frie hænder” i samarbejdet med at gennemføre et vellykket forløb.

Det vigtigste råd til andre

Husk at afklare forventninger hos alle implicerede parter

Hvis du vil vide mere

Video fra det afsluttende event:

https://vimeo.com/318963018

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind