Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Helsingør Kommune: Unge prøver kræfter med håndværksfag i Helsingørs Mini Skills

Helsingør Kommune den 9. april 2019

Praksis og proces

Den 28. marts blev Mini Skills afviklet i Værftshallerne i Helsingør. Her kunne godt 400 unge fra 7. klasserne i Helsingør Kommune arbejde med 14 forskellige håndværksfag. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Helsingør Ungdomsskole, Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør samt UU Øresund og erhvervsskolen ES Nord. De mange workshops blev afholdt af håndværkere og lærlinge fra lokale virksomheder, som skulle give eleverne mulighed for selv at bruge hænderne.

Kontekst og formål

Mini Skills skal give de unge i 7. klasse mulighed for at stifte bekendtskab med håndværksfag på et tidspunkt, hvor de endnu ikke skal forholde sig til uddannelsesvalg. Projektet tager udgangspunkt i de unges naturlige nysgerrighed og er rettet mod selve fagene i stedet for uddannelserne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Der er i Helsingør Kommune fokus på at styrke de unges interesse for erhvervsuddannelserne. I kommunens Vision 2020 hedder det bl.a., at der skal være gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Selve Mini Skills-arrangementet fandt sted i skoletiden, og alle parter er enige om, at det forløb over al forventning. Håndværkerne ramte det rigtige læringsniveau, og de unge var nysgerrige og aktive. Vi havde også et aftenarrangement, en Mini Skills Messe, hvor alle interesserede kunne komme forbi. Her var tilslutningen svag – muligvis fordi datoen lå for sent ifht. 9. klassernes uddannelsesvalg.

De næste skridt

Der er interesse for at holde Mini Skills igen i 2020, og næste gang er der et ønske om at brede projektet ud, så flere håndværksfag er repræsenteret, og flere skoleklasser får mulighed for at deltage. Hvis aftenarrangementet skal gentages, skal der arbejdes med formatet for at sikre større tilslutning.

Nødvendige ressourcer

Samarbejdspartnerne bag projektet har alle kanaliseret ressourcer i projektet. Hvis det gentages i et større format, kræver det naturligvis flere ressourcer. Ungdomsskolens Skolepiloter, der udvikler læringsprojekter i samarbejde med skolerne, har faciliteret samarbejdet omkring Mini Skills og vil også fortsat gøre dette.

Det vigtigste råd til andre

Der ligger et stort potentiale i at samarbejde med aktører uden for uddannelsesområdet. Samarbejdet mellem Ungdomsskolen og det lokale erhvervsliv har været dynamisk og engageret fra begge parter.

Hvis du vil vide mere

www.skolepiloterne.dk

  • PDF

    Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind