Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Hedensted Kommune: Masterplan for Uddannelse og Job (UJ) – et samarbejde mellem skole, erhvervsliv, ungdomsuddannelser m.fl.

Hedensted Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Masterplanen indebærer bl.a.:

 • 15 undervisningsforløb i Uddannelse og Job
 • Obligatorisk:
  • Fokus på Uddannelse og Job fra 0. - 10. klasse
  • HOP-IN - Et samarbejde mellem skoler, erhverv og ungdomsuddannelser
  • Erhvervspraktik, Skills og Introkurser
  • Hver klasse undervises årligt i et UJ-forløb i samarbejde med det omgivende samfund.

Kommunens uddannelsespolitik med særligt fokus på Masterplan for Uddannelse og Job og skolens samarbejde med lokalsamfund og virksomheder bygger på 3 søjler:

 1. Ledelse

Byråd og fagudvalg fastlægger vision, mål, særlige fokusområder og rammer som det fremgår af Masterplanen. Skoleledelsen tager ansvar for at initiere og styre gennemførelse af Masterplanen på skolen i

samarbejde med lærere, forældre, elever, lokalsamfund og UU Hedensted (UU). Læreren er leder i klasserummet og planlægger og gennemfører undervisningen i UJ i samarbejde med skoleledelse, elever, forældre, UU, ungdomsuddannelser, erhvervsliv m.fl.

 1. Engagement og involvering
 • Aktive elever og forældre, der tager ansvar for eget liv og udvikling, er en forudsætning for at Masterplanens mål nås.
 • Involvering af virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund som helhed er oplagt i UJ, og en fantastisk resurse.
 • Lokale virksomheder, organisationer, ungdomsuddannelsesinstitutioner i Horsens, Vejle og Hedensted bakker op om Masterplanen for UJ og bidrager gerne.
 1. Kompetence

Det kræver en målrettet pædagogisk indsats at opbygge elevers kompetencer til at træffe kvalificerede valg og til at opbygge selvværd, selvtillid, samarbejdsevner, give tro på livet og på, at der også er en plads i fremtiden til dem. Det stiller krav til alle parter omkring eleverne:

 • Forældre med indsigt i uddannelses-, job- og karrieremuligheder. Det opbygges ved målrettede aktiviteter som forældremøder på skolen, i virksomheder og på ungdomsuddannelser.
 • Virksomhederne med faglige spidskompetencer, som ikke kan fås andre steder. Her møder elever, lærer, forældre o.a. virkelighed og helhed på tværs af fag og fagområder.
 • Lærere med indsigt i uddannelses-, erhvervs-, karriere- og samfundsvilkår. Undervisningen i UJ foregår i alle fag og lærerteamet sikrer, at det sker.

Kontekst og formål

Visionen:

 • At alle er selvforsørgende og har en uddannelse eller er i et job med uddannelsesperspektiv.
 • At styrke kommunens produktionserhverv og øge afgangselevernes indsigt i produktionsvilkår, job-, uddannelses- og karrieremuligheder.
 • At flere unge vælger en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen.
 • At alle unge er innovative, entreprenante og har mod på livet.

At opfylde visionen sker ikke af sig selv. Kun ved at alle parter og interessenter løfter i flok i en målrettet og koordineret indsats med kommunen som initiator, kan visionen realiseres. Derfor har Hedensted Kommune skærpet de nationale uddannelsespolitiske mål til at:

 • Alle elever udarbejder en realistisk og målrettet uddannelses-, job- og karriereplan inden afgang fra grundskolen.
 • Alle elever påbegynder en ungdomsuddannelse eller er i et job eller en beskæftigelse med et uddannelsesperspektiv direkte i forlængelse af grundskolen.
 • I 2016 og 2018 er henholdsvis 91% og 93% af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse (aktuelt tal er 87%).
 • 27 % af en afgangsårgang i Hedensted vælger i 2020 en erhvervsuddannelse umiddelbart i forlængelse af grundskolen (nationalt mål er 25%).

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Hedensted Kommune har en visionær uddannelses-, erhvervs- og vækstpolitik, som kun kan gennemføres ved at samfundet Hedensted står sammen. Et aktivt erhvervsliv, et effektivt uddannelsessystem, en målrettet folkeskole og en udviklingsorienteret kommune er den fælles platform, der skal opfylde vores vision.

Masterplanen for Uddannelse og Job understøtter kommunens vision om:

 • At være en attraktiv produktions-erhvervs kommune
 • At være Danmarks bedste erhvervskommune.
 • At alle kommunens unge bliver klar til uddannelse og job

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vedhæftet er præsentation med beskrivelse af opmærksomhedspunkter og refleksioner:

 • PDF

  Kursus i Uddannelse og Job. Masterplan for grundskolelærere 2016

De næste skridt

Praksis fastholdes.

Nødvendige ressourcer

Ingen bemærkninger

Det vigtigste råd til andre

At sikre tydelighed om krav og rammer – jf. afsnit herom i Masterplan.

Hvis du vil vide mere

https://uu.hedensted.dk/media/2853496/masterplan-for-uddannelse-og-job.pdf

 

×

Log ind