Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Faxe Kommune: Arbejdet med erhvervsfaglige profillinjer i udskolingen skaber motivation og lyst til erhvervsuddannelser

Faxe Kommune den 12. august 2018

Praksis og proces

På Midtskolen i Faxe Kommune udbydes erhvervsfaglige profillinjer i udskolingen.

Eleverne kan bl.a. vælge imellem Konstruktion og håndværk, Food-linjen samt Sundhed, stil og design.

Eleverne vælger en profillinje ved starten af 7. klasse.

Profillinjerne udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne EUC Sjælland i Næstved og ZBC i Ringsted og foregår i et aktivt ungdomsuddannelsesmiljø.

Én dag om ugen i 20 uger årligt skal eleverne lære om håndværk på erhvervsskolerne, ligesom de skal lave projektopgaven i 9. klasse i deres linjefag. Profillinjeeleverne transporteres i bus ud til erhvervsskolerne. I starten af screenes alle elever i samarbejde med UU, så der er en afklaring på om nogle elever har behov for særlig støtte i forbindelse med deres forløb på erhvervsskolen.

De erhvervsfaglige profillinjer har været udbudt i 4 år.

Midtskolens ledelsesteam planlægger profillinje undervisningen i samarbejde med erhvervsskolerne forud for kommende skoleår.

Kontekst og formål

De erhvervsfaglige profillinjer i udskolingen skaber bro mellem det teoretiske og det praktiske og giver flere unge mod på en erhvervsfaglig fremtid.

De erhvervsfaglige linjer er en trædesten til, at vise skolens udskolingselever, at erhvervsuddannelser er et alternativ for dem, der har en skarp hjerne og kloge hænder – og ikke bare er det, der er tilbage, hvis man ikke kan andet.

I 2015 blev skolestrukturen i Faxe Kommune ændret og tre folkeskoler blev slået sammen til Midtskolen. I den forbindelse udtrykte eleverne et ønske om, at få et større kendskab til hinanden. Dette udviklede sig til et arbejde med linjeprofiler i udskolingen, hvor eleverne kom med forslag til emner og profiler.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Arbejdet med de erhvervsfaglige profillinjer knytter an til Faxe Kommunes Børne - og Ungepolitik, der bl.a. har som målsætning at flere elever bliver uddannelsesparate samt at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse/EUD.

Skolebestyrelsen og elevrådet er involveret i profillinje arbejdet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes at øge elevernes interesse i erhvervsfaglige fag. Det er også lykkedes at skabe profillinjer med høj faglighed og vi oplever, at flere vælger en erhvervsuddannelse til og gennemfører en EUD. Ligeledes ser vi, at karaktergennemsnittet er steget i forbindelse med projektopgaven, som skrives inden for den valgte profillinje.

Da vi startede med at have profillinjer var vi udfordret på, at finde de rigtige fagligheder og medarbejdere der brændte for linjen.

En udfordring vi forsat kæmper med er, at have en fast lærer på erhvervsuddannelsesdelen, således at eleverne møder en kontinuerlighed i forløbet, frem for skiftende lærere, som der ellers er tradition for. 

De næste skridt

Profillinjerne har kørt i 4 år og tilpasses løbende ud fra elevernes tilbagemeldinger og i et aktivt samarbejde med erhvervsskolerne.

Nødvendige ressourcer

Der er en større økonomisk udgift forbundet med transport. Derudover indgås der kontrakter med erhvervsskolerne, hvor forbrug er inkluderet. 

Det vigtigste råd til andre

Brug tid på planlægning, løbende opfølgning og forventningsafstemning i samarbejdet med erhvervsuddannelserne, så profillinjerne er vellidte og der opretholdes en interesse/søgning mod dem.

Hvis du vil vide mere

https://linjefag.midtskolen.dk/

×

Log ind