Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Dragør Kommune: ”Det Nære Netværk” i Dragør Kommune

Dragør Kommune den 24. september 2018

Praksis og proces

Dragør Kommune har i forlængelse af arbejdet med kommunens strategi 2017, etableret et pilotprojekt, der hedder ”Det Nære Netværk”. Det Nære Netværk er et gratis tilbud til sårbare og introverte unge og unge med diagnoser i alderen 14 – 23, der har et begrænset netværk og ikke er involverede i de allerede eksisterende tilbud i kommunen som f.eks. Ungdomsskolen- og klubben. Det Nære Netværk mødes en gang om ugen i to timer.

Det Nære Netværk er et forebyggende projekt, der sikrer, at udsatte unge ikke tabes mellem to stole. Formålet med projektet er, at de unge bliver bedre til livsmestring samt accepterer sig selv som de er. Målet er, at de unge bliver klar til en uddannelse samt et selvstændigt voksenliv. Ved at give en tidlig og relevant støtte til de udsatte unge, vil mere indgribende indsatser forhåbentlig kunne undgås.

Målgruppen indgår ikke i forvejen i kommunale tilbud efter serviceloven, tilbud med psykologisk bistand eller regionale psykiatriske tilbud. Tilbuddet er etableret som et tilbud uden visitation og uden oprettelse af en socialfaglig sag.

Personalet, der er tilknyttet Det Nære Netværk, er to pædagoger, der er rekrutteret fra allerede eksisterende tilbud for unge i Dragør Kommune. De er desuden en del af styregruppen, som derudover består af afdelingschef for Borger og Social, skolechef, leder af ungdomsskolen, leder af ungdomsklubben og en konsulent. Tilbuddet er fleksibelt, således at det kan tilpasses de unges behov. Pædagogerne er med til at planlægge diverse aktiviteter med de unge, som desuden er med til selv at udvikle konceptet. De unge skal desuden være ambassadører med henblik på at sprede budskabet og invitere andre relevante unge ind.

Kontekst og formål

Mål med projektet På individniveau:

  1. De unge skal føle sig som en del af et fællesskab
  2. Bygge venskaber/relationer
  3. Livsmestring for de unge
  4. Acceptere sig selv som de er og være gode nok
  5. Få den rette hjælp

På projektniveau:

  1. At der etableres et permanent mødested for udsatte og sårbare unge
  2. Det skal være et forebyggende projekt, der sikrer, at udsatte unge ikke tabes mellem to stole.

Dragør Kommune ser, at der er et behov for at etablere et netværk for unge, der ikke er involveret i de allerede eksisterende tilbud og som ikke er gode til at komme ud i ”virkeligheden”.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det Nære Netværk er etableret som et pilotprojekt i forbindelse med direktionens strategi for 2017 i Dragør Kommune. Strategien fra 2017 er forlænget og styrket i 2018 og fokuserer på relationer og digitalisering. I forlængelse af den strategiske målsætning er Det Nære Netværk etableret på tværs af forskellige sektorer i kommunen: Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, Borger og Social og Skoleforvaltningen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Hvad lykkedes: Alle aktiviteter i Det Nære Netværk tager udgangspunkt i de unges interesser, og støtten ligger indenfor de unges tryghedszone eller nærmeste zone for læring.

Arbejdet i Det Nære Netværk har vist, at de unge i tilbuddet opnår en langt større selvindsigt, indsigt i andre og ikke mindst en meget stor støtte i at være sig selv, på den måde de hver især er mennesker på. Erfaringerne viser, at de unge i netværket bliver i stand til at finde en tryghed, der giver dem mulighed for at udvikle deres potentialer i retninger, de ikke selv troede muligt, før de indgik i gruppen.

To af de fire første unge i netværket er startet ungdomsuddannelse, som de efter eget og forældres udsagn ikke var startet i, uden Det Nære Netværk.

Udover de opnåede tiltag og de meget positive tilbagemeldinger fra de unge selv, er der meget positive tilbagemeldinger fra forældrene til de unge. De beskriver, at der nærmest er et før og et efter. Hvad lykkedes ikke: Generelt er projektet vellykket. Der er fortsat ønske om, at der skal indgå flere unge i tilbuddet, og at tilbuddet bredes mere ud. På nuværende tidspunkt er der seks unge i netværket. Der er et ønske om at rekruttere flere unge. Det skal gøre ved at inddrage skolerne meget mere ift. rekruttering, da skolerne nemmere har mulighed for at spotte unge, der er sårbare.

De næste skridt

Projektet har vist sit værd, men skal udvikles over tid.

Som tidligere nævnt er der seks unge i Det Nære Netværk. Dragør ønsker at modne projektet, således at det bliver en bredere indgang til flere unge i kommunen med et bredere spektrum af problematikker.

Nødvendige ressourcer

Støtten i Det Nære Netværk baseres på tætte relationer mellem det pædagogiske personale og de unge, der deltager i tilbuddet. Aktuelle omkostninger i forbindelse med løn og diverse aktiviteter beløber sig til 111.000 kr. årligt.

Det vigtigste råd til andre

  1. Lyt til de unge og deres ønsker
  2. Luk op for samarbejde på tværs af organisationen
  3. Gennemfør prøvehandlinger og lad dem leve, hvis de virker.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om "Det nære netværk" her.    

×

Log ind