Kommunale praksiseksempler

Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Følgende kommunale eksempler giver indblik i, hvordan folkeskoler kan arbejde i udskolingen, og hvordan eleverne kan klædes på til ungdomsuddannelsen.

 • Hedensted Kommune: Masterplan for Uddannelse og Job (UJ) – et samarbejde mellem skole, erhvervsliv, ungdomsuddannelser m.fl.

  Hedensted Kommune den 28. september 2018

  Læs mere
 • Faxe Kommune: Arbejdet med erhvervsfaglige profillinjer i udskolingen skaber motivation og lyst til erhvervsuddannelser

  Faxe Kommune den 12. august 2018

  Læs mere
 • Horsens Kommune: ”Samspil” - et samarbejde mellem grundskolerne, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i Horsens Kommune om, at alle unge får en uddannelse og et godt liv

  Horsens Kommune den 24. august 2018

  Læs mere
 • Holbæk Kommune: Elevtjenesten på ungdomsuddannelserne i Holbæk. En åben dør og et lyttende øre

  Holbæk Kommune den 26. september 2018

  Læs mere
 • Hedensted Kommune: Netværksmøder om ikke-uddannelsesparate elever. Tværfaglige nøglepersoner mødes med skoleleder og UU-vejleder på den enkelte skole, og gennemgår listen over de p.t. ikke-uddannelsesparate elever.

  Hedensted Kommune den 25. september 2018

  Læs mere
 • Aalborg Kommune: Åben Skole giver eleverne i Aalborg Kommune mod på verden

  Aalborg Kommune den 10. oktober 2018

  Læs mere
 • Viborg Kommune: Flere veje til læring – KLC Viborg.dk

  Viborg Kommune den 22. august 2018

  Læs mere
 • Viborg Kommune: EUD/EUX-linjen – Alt er muligt. Et samarbejde mellem Vestre Skole i Viborg, Mercantec, Asmildkloster Landbrugsskole og social og sundhedsskolen

  Aalborg Kommune den 24. august 2018

  Læs mere
 • Dragør Kommune: ”Det Nære Netværk” i Dragør Kommune

  Dragør Kommune den 24. september 2018

  Læs mere
 • Sorø Kommune: En tidlig indsats i forhold til kendskab til erhvervsuddannelserne hos børn og forældre

  Sorø Kommune den 8. august 2018

  Læs mere
 • Vejle Kommune: Valgfag: Det 21. århundredes kompetencer. Et samarbejde mellem undervisere fra Mølholm Skole, Vinding Skole og Campus Vejle.

  Vejle Kommune, 2018

  Læs mere
 • Lolland Kommune: Drømmejob i lokalområdet – praksisfaglighed i folkeskolen

  Lolland Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Sønderborg Kommune: Samling af valgfagstimer giver plads til praksisfaglighed

  Sønderborg Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Lolland Kommune: Folkeskoleelever som aktive medspillere i at skabe byudvikling

  Lolland Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Frederikshavn Kommune: Sammenhæng mellem teori og praksis på støtteskibet Esbern Snare/Absalon

  Frederikshavn Kommune den 21. februar 2019

  Læs mere
 • Københavns Kommune: Fra folkeskoleelev til hotelansat – praksisfaglighed i folkeskolen

  Københavns Kommune den 21. februar 2019

  Læs mere
 • Lolland Kommune: Produktion, markedsføring og salg – tværfaglige praksisorienterede undervisningsaktiviteter styrker elevernes motivation

  Lolland Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Randers Kommune: Inddragelse af lokale virksomheder giver mulighed for virksomhedspraktik på nye måder

  Randers Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Helsingør Kommune: Unge prøver kræfter med håndværksfag i Helsingørs Mini Skills

  Helsingør Kommune den 9. april 2019

  Læs mere
 • Sønderborg Kommune: Hands On – en projektorienteret linje med fokus på praktik, entreprenørskab og innovation

  Sønderborg Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Lolland Kommune: Praktisk projektopgave giver fokus på produktet og giver innovative elever

  Lolland Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Lolland Kommune: Produktudvikling og markedsføring - praksisfaglighed i folkeskolen

  Lolland Kommune den 26. februar 2019

  Læs mere
 • Ikast-Brande Kommune: Entreprenant didaktik i grundskolen skaber kobling mellem teori og praksis og styrker elevernes lyst til læring samt kendskab til deres omverden

  Ikast-Brande Kommune den 22. august 2018

  Læs mere
 • Silkeborg Kommune: Eud10 – et stærkt samarbejde mellem Skoleafdelingen, College 360 grader og SOSU Østjylland, der styrker elevernes uddannelsesvalg

  Silkeborg Kommune den 1. oktober 2018

  Læs mere
 • Tårnby Kommune: Valgfagsordning – partnerskabsaftale med Tårnby Ungdomsskole

  Tårnby Kommune den 24. september 2018

  Læs mere
 • Aabenraa Kommune: UU-mentorer

  Aabenraa Kommune den 20. august 2018

  Læs mere