Kommunale praksiseksempler Arbejdet med naturfag

Sønderborg Kommune: Med indsatser fra uddannelsespartnerskabet House of Science i Sønderborg styrkes børn og unges interesse i naturfag i hele uddannelseskæden

Sønderborg Kommune den 23. september 2018

Praksis og proces

Med et uddannelsespartnerskab i ryggen – bestående af egnens 5 ungdomsuddannelser, et forsyningsselskab, scienceparken Universe, energisekretariatet ProjectZero, ingeniørfakultetet på Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune arbejder House of Science som et lærende netværk med og mellem partnerne. På alle skoler – folkeskoler som ungdomsuddannelser - er der udpeget ankerpersoner, som bidrager til både udvikling af anvendelsesorienterede forløb og materialer, til deltagelse i sciencerettede læringsarrangementer og læring i reale miljøer. Skole-virksomhedssamarbejder vægtes højt. Som eksempel på et arrangement kan nævnes Girls Day in science, der er afviklet 5 gange: 75 piger fra 7. klasse, 15 yngre kvinder – ingeniører, studerende, matematikere, virksomheds- privat og kommunalt ansatte samarbejdede på dagen med hver 5-6 piger i en engineering/innovationsproces om at løse udfordringen: hvordan sænkes CO2-aftrykket på skolen, i hjemmet eller i klassen? I løbet af dagen holdes en time-out i forløbet, så de unge rollemodeller på skift fortæller om valg af uddannelse, hvorfor deres job er så spændende, og hvilke valg de har truffet undervejs. Pigerne er åbne og lydhøre – og også forældrene giver meget positiv feedback på denne dag. House of Science organiserer dagen ved at rekruttere rollemodellerne. Kommunens lærere finder pigerne og tilmelder dem på House of Science’ hjemmeside. Lokaler lånes hos partneren EUC Syd, der også giver pigerne en rundvisning på HTX-afdelingen af skolen. House of Science betaler forplejning og transport til de rollemodeller, der kommer udefra – i år tre fra København, der flyver hertil – to DTU-studerende og dertil en forsker fra Niels Bohr Instituttet. På dagen er der 2 medarbejdere fra House of Science, dertil benyttes materialer til de kreative samarbejdsprodukter – materialer, der opbevares af House of Science.

Kontekst og formål

House of Science blev stiftet i 2009 som uddannelsesdelen af ProjectZero – egnens vision at blive CO2-neutral i 2029. Med kommunesammenlægningen besluttedes denne vision, der senest ved kommunalvalget i 2018 blev stadfæstet som én af kommunens kerneindsatser. House of Science har med nøglebegreberne: klima, innovation og bæredygtighed fastholdt fokus på science, teknologi engineering og math. STEM. Baggrunden er også et lokalt virksomheds-”landskab” med mange teknologisk orienterede virksomheder, så et mål for House of Science er også at øge unges interesse i at uddanne sig inden for naturfag – og målt i regionalt regi ligger kommunens unge højt i fx valg af sciencefag i ungdomsuddannelserne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Siden 2009 har der i kommunen været en strategi for at reducere klimaaftrykket, og dette er der arbejdet på med virksomheder, borgere, i hjemmene og med den politisk vedtagne Grønne Læseplan på kommunens skoler. Planen er udviklet af lærerne. En strategi for at fremme bæredygtig udvikling gennem uddannelse (Grøn Generation) er der også politisk flertal for. Den Grønne Læseplan har været behandlet i alle skolebestyrelser, og det fælleskommunale elevråd har deltaget i arbejdet med Grøn Generation.

Senest er der søgt og bevilliget EU-midler til 15% reduktion af CO2-aftrykket fra de kommunale skoler- projekt 2imprezs – hvor arbejdet på skolerne sker med elevrådet og eleverne som energi-agenter – og lærerne, der tager arbejdet ind i naturfagene.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

House of Science var fra begyndelsen forankret på partneren Universe, men det var svært udefra at trænge ind i skolernes hverdag. Fra 2014 blev projektlederen ansat og forankret i den kommunale skoleforvaltning, og fra 2015 blev de naturfaglige ankerpersoner på skolerne uddannet som vejledere. Begge dele anbefales og skal ikke undervurderes. Involvering af pædagoger, lærere, elever som brugere af det udviklede i kombination med de muligheder netværket tilbyder har stor effekt for aktiviteternes levedygtighed. En svaghed har hele tiden været også at få ledelserne med på indsatsen. Der er mange prioriteter og tilbud til folkeskolerne, og det har været et afgørende princip ikke at gøre tiltagene tvungne, men lade dem leve gennem behov, kvalitet, oplysning og organisering.

De næste skridt

Der arbejdes med, at vejlederne får bedre fodfæste som vejledere – der gennem aktionslæringsforløb bidrager til fx IBSME – en undersøgelsesbaseret, motiverende, anvendelsesorienteret læring – der er karakteristisk for den gode naturfagsundervisning.

Men husk, aktiviteter og tiltag, der lykkes – vokser!

Nødvendige ressourcer

Partnerskabet betaler for deltagelsen i House of Science og danner derved baggrund for et solidt budget – der er afgørende for at opretholde et højt aktivitetsniveau. Det ideelle er, at det kan drive sig selv – det kan det ikke. En bestandig engageret indsats er nødvendig.

Det vigtigste råd til andre

Det tager tid at ændre en kultur. Partnerskaber er betydningsfulde. Der skal være både eventlignende arrangementer til eleverne med lærere, der kan se potentialet – og materialer til de lærere, der ikke let flytter deres praksis. Begge vil være i elevernes klasser og begge kan levere en god undervisning.

Hvis du vil vide mere

www.houseofscience.dk

http://www.houseofscience.dk/media/1677/program-for-gilrs-day-i-soenderborg-2018.pdf

http://www.houseofscience.dk/media/1692/groenne-laeseplan-190916-pdf.pdf

×

Log ind