Kommunale praksiseksempler Arbejdet med naturfag

Sønderborg Kommune: Matematik i hele uddannelseskæden fra dagtilbud til overgange til ungdomsuddannelserne

Sønderborg Kommune, september 2018

Praksis og proces 

Som led i det generelle arbejde med at gøre flere unge interesseret i læring inden for klima, innovation og bæredygtighed - arbejdes der med en anvendelsesorienteret didaktik. Metoder som IBSME, enginering og STEAM danner rammen om flere indsatser – hvor det forsøges at koble matematiklæring til virkelighedens problemstillinger. Der er i kommunen uddannet 1-3 matematikvejledere på hver af kommunens 17 folkeskoler. De kommunale matematikvejledere er House of Science spydspidser på skolerne.

Kontekst og formål 

Der er i kommunen en stor gruppe elever, som ikke klarer sig godt i matematik til 9. klasses afgangseksamen. En stor gruppe tages ud til at deltage i såkaldte turboforløb, men den gode engagerende undervisning vil også virke i normalskolen, og derfor tilbydes lærerne kursusforløb med netop ovennævnte elevengagerende fokus.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi 

De tilbudte forløb og indsatser har ikke været til udtalelse hos elevråd og skolebestyrelser, men kunne udmærket gå den vej også. I første omgang er der sat ind for at motivere lærerne til at tage en ændret, mere elevinvolverende didaktik op i deres undervisning.

Tilbud om inddragelse af forældre i 3. klasse med udlån af materialeposer og hjemmelæringsforløb er sket ved at tilbyde det på forældremøder. I takt med at flere skoler tager imod dette tilbud, vil effekten kunne ses. Lignende er gennemført i Aarhus Kommune med stor succes.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det tager tid at ændre på praksis for så stort et fag med så stærke læreridentitetstraditioner. 

Det har overrasket, at lærerne er så svære at flytte og begejstre. 

Vi samarbejder med tyske lærere og ser her eksempler på en helt anderledes elevbegejstring for faget.

De næste skridt

House of Science har netop fået midler til et EU-Interreg-projekt MatKult, der bla. skal styrke elevernes arbejde med gådelignende opgaver – målet er at øge begejstringen for faget. Der holdes massive kurser for lærere i motiverende og anvendelsesorienteret matematiklæring, der er fokus på begrebet matematikangst, som vil blive et kernearbejde fremadrettet. At arbejde med årsagerne til matematikangst – og ændre den almene matematiklærers didaktik i retningen anvendelses-, tværfaglig- og procesorienteret. Der holdes små spotkurser ude på skolerne – direkte med de lærere, som skal udfordres til at ændre praksis.

Der er desuden fokus på de svære overgange til ungdomsuddannelserne, således at folkeskolelærerne og gymnasielærerne mødes og fælles drøfter udfordringerne. Møderne er indrettet, så lærerne efterfølgende skal samarbejde om konkrete fokuspunkter.

Ét af disse samarbejder har resulteret i udviklingen af et escape-room-forløb om kodning, der omfatter at gymnasieeleverne underviser 8. og 9. klasseelever – hvorved begge gruppers læring styrkes. Dette arbejde skal udvikles til at omfatte flere skolers klasser.

Nødvendige ressourcer 

Der er arbejdet med forskellige kontaktpersoner, men nu er der fundet én, som har både tid og færdigheder – samt et matematiksyn, der ikke er en barriere for nytænkning og tværgående tænkning. House of Science har stadig midler hertil, men det er tydeligt, at dette område er meget økonomikrævende, da fx alle oplægsholdere er meget dyre.

Det vigtigste råd til andre

Alliér dig med de rigtige – vi spildte en del tid på ikke at have engageret folk med de nødvendige kompetencer – og up to date matematiklæringssyn.

Hvis du vil vide mere

http://www.houseofscience.dk/tags/uddannelse/folkeskoler/

  • PDF

    Forslag til kurser for lærere og pædagoger i Sønderborg Kommune

×

Log ind