Kommunale praksiseksempler Arbejdet med naturfag

Sønderborg Kommune: Engineering i mange forklædninger - elevernes engagement er målet

Sønderborg Kommune, september 2018

Praksis og proces

Anvendelsesorienteret læring, elevernes nysgerrighed og undren er drivkraften i den undersøgende tilgang. House of Science afholder kurser for lærere i IBSME – Inquiery Based Science/Math education – fra den helt enkle – at ibsificere dele af den traditionelle undervisning – til at planlægge og dele længere forløb. Der er udviklet engineering-inspirerede forløb til matematikundervisningen, som stilles til rådighed for kommunens lærere. Innovation og entreprenørskab indarbejdes i skolevirksomheds-læringsforløb.

Kontekst og formål

Det er et af målene med arbejdet i House of Science, at der arbejdes med uformelle læringsmiljøer og dvs. virkelighedens læringsrum. En række partnere tilbyder disse læringsrum, og det er fx. skrevet ind i den grønne læseplan, at børn og unge skal møde udelæring på naturskolerne og hos kommunens virksomheder. Det er en præmis, at man kan motivere og styrke flere unges læringslyst herigennem.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Den grønne læseplan er skabt gennem et samarbejde med lærere, den er drøftet og behandlet i skolebestyrelserne og godkendt af Byrådet.

House of Science udbyder gennem hjemmesiden øvrige læringsforløb, der lægger op til engineering i skolen.

Der er i kommunen mange energi- og teknologiorienterede virksomheder, der har behov for højtuddannet arbejdskraft. Det er en iboende opgave for House of Science at øge unges interesse for at blive ingeniører eller tage andre teknologiorienterede uddannelser – potentielt til glæde for egnens virksomheder.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det kan være svært – især at give matematiklærere en kursuserfaring, som får dem til at ændre praksis. Sciencelærere har måske lettere ved at se relevans i metoderne, men de matematiklærere der kan se fordelen i fx en engineeringmetode kan styrke de unges motivation og engagement.

De næste skridt

Vi fortsætter med at udbyde kurserne og inddrager mere og mere lokale kræfter i afholdelsen – dette element kan motivere kollegerne til at deltage. Teorien er, at de gode lokale eksempler skal tale.

Det vigtigste råd til andre

Giv ikke op – ting tager tid. De gode eksemplers magt er stærkt.

Hvis du vil vide mere

http://www.houseofscience.dk/

×

Log ind