Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Thisted Kommune: Projekt ”Musik i hverdagen” på skolerne tilgængeliggør kendskabet til musikkens mange facetter for en bredere elevskare

Thisted Kommune den 13. november 2018

Praksis og proces

Projektet ”Musik i hverdagen” er målrettet elever i 4. klasse på alle folkeskoler i Thisted Kommune. Alle elever i 4. klasse indgår i et 10 ugers forløb, hvor musikskolen i en periode stiller deres undervisere til rådighed. Musikskolelærerne underviser sammen med skolernes lokale musiklærere i den obligatoriske musikundervisning. Projektet bliver kørt i to moduler fordelt på Thisted Kommunes 14 folkeskoler. Hvert forløb afsluttes med én stor fælles koncert for alle 4. klasser, der har deltaget i projektet. Her mødes eleverne og prøver, hvordan det er at spille mange sammen – og endda på en stor scene foran et publikum. Eleverne stifter desuden bekendtskab med andre typer af instrumenter og genrer.

Lærersammensætningen er valgt ud fra det faglige afsæt, at musikskolelærerne ofte har kendskab til instrumenter, som folkeskolelærerne ikke har til rådighed eller mestrer, mens folkeskolelæren typisk har et højere pædagogisk niveau.

Projektet adskiller sig fra den almindelige musikundervisning på både folkeskolen og musikskolen. Gennem en kombination af lærernes fagligheder oplever eleverne et nyt læringsmiljø med anderledes undervisnings- og samarbejdsformer - og ofte med mindre kendte instrumenter bragt i spil.

Kontekst og formål

Projektet ”Musik i hverdagen” er et forsøg på skabe rammer, hvor Thisted Kommunes elever får mulighed for store musikalske oplevelser, hvor diversiteten i de musiske tilbud øges, og hvor talentfødekæden sikres.

Musikskolerne oplevede et fald i antallet af klassiske musikelever og sjældnere instrumenter, såsom trombone, cello, kontrabas m.fl. Orkestre og kor oplevede rekrutteringsproblemer og koncertarrangørerne så kun ”det grå guld” til deres arrangementer.

Musikmiljøet i Thisted Kommune har haft fokus på, hvordan man kunne vende udviklingen, hvor den klassiske musik ikke kun var for de heldige få, men derimod en kulturel arena, som den brede elevskare også fik mulighed for at stifte bekendtskab med.

I forløbene ude på skolerne introduceres børnene til sjældnere instrumenter, der ikke eksponeres så meget i medierne. Typisk violin, cello mv. De oplever, hvad det vil sige, at arbejde med et instrument og lære at spille på det.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I forbindelse med Folkeskolereformen i 2014, vedtog kommunens politikere i Børne- og Familieudvalget, at musik- og folkeskolen skulle indgå i et partnerskab omkring projektet ”Musik i hverdagen”, som led at opfylde kravet i den nye folkeskolereform.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Målsætningen om at eleverne stifter bekendtskab med klassiske musikinstrumenter er i høj grad lykkedes. Eleverne oplever at afprøve instrumenter, som ikke er en del af det typiske mediebillede og stifter bekendtskab med flere musikgenrer, end de ellers ville have gjort.

Relationen mellem musikskolerne og folkeskolerne styrkes gennem øget kendskab til hinanden.

Projektet skal fortsat arbejde med i forlængelse af forløbene at rekruttere elever til de musikklassiske tilbud på musikskolen.

De næste skridt

I det videre arbejde omkring rekruttering til musikskolens tilbud, mødes tovholderne i projektet og erfaringsudveksler med andre musik- og kulturskoler i Region Nordjylland.

Nødvendige ressourcer

Projektet kører nu som en fast ordning i Thisted Kommune og har gjort det siden 2015. Projektet er finansieret af Musikskolen og Undervisning.

Det vigtigste råd til andre

Selvom musikskoler og folkeskoler begge repræsenterer undervisningsinstitutioner og derfor minder om hinanden, er der en stor forskel på, hvordan undervisningen forberedes og endvidere, hvad man ønsker at få ud af undervisningen.

Musikskolerne lægger ofte vægt på, at eleverne skal lære at blive gode til instrumenterne, mens folkeskolelærerne lægger vægt på det sociale. Her er det vigtigt, at afstemme formål med hinanden og bruge hinandens kompetencer i samspil.

Hvis du vil vide mere

Link til projekt Musik i hverdagen, hvor Sjørring skole fortæller.

×

Log ind