Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Svendborg Kommune: Svendborgprojektet "Aktive børn i dagtilbud" – Gazellehop der virker!

Svendborg Kommune den 20. december 2018

Praksis og proces

Alle ledere og medarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune bliver over en 3-årig periode kompetenceudviklet i leg, fysisk aktivitet, bevægelse, motorik og sansepædagogik – kaldet Aktive børn i dagtilbud.

Efter gennemførelse af 5-dages kompetenceudvikling certificeres huset til at være et ”GazelleBørnehus” eller ”GazelleDagpleje”, hvor man er forpligtet til at arbejde med fem Gazellehop. De fem Gazellehop er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem Svendborg Kommune og relevante interessenter.

De fem Gazellehop er beskrevet nedenfor:

  1. Mindst fire dage om ugen og gerne fem, gennemføres minimum 45 minutters vokseninitierede og voksenstyrede aktiviteter, hvor alle børn deltager. I løbet af ugen skal forskellige kropslige færdigheder udfordres.
  2. Størstedelen af de planlagte aktiviteter skal gennemføres udendørs
  3. Krop og bevægelse skal anvendes som et pædagogisk redskab i arbejdet med de øvrige læreplanstemaer.
  4. Alle børn skal have høj puls hver dag.
  5. Det enkelte dagtilbud skal udvikle læringsmiljøer i overensstemmelse med beskrivelsen 'læringsmiljøerne i Aktive børn i dagtilbud – sundere, gladere og klogere børn'.

Kontekst og formål

Motiverende læringsmiljøer:

Gennem Aktive børn i dagtilbud opnår vi sundere, gladere og klogere børn i dagtilbuddene.

En stor del af børns motoriske udvikling finder sted fra de er 0 til 6 år. Derfor er der også et stort potentiale i at styrke indsatsen med at fremme børns motoriske udvikling. Dette er blandt andet vigtigt, fordi børn med motoriske udfordringer generelt er mindre fysisk aktive end andre børn, og fordi fysisk aktivitet er et vigtigt parameter for børnenes sundhed. Svendborgprojektet for kommunens folkeskoler har også vist, at de børn, der har mest brug for et sundhedsmæssigt løft, også er dem, der har størst gavn af en ekstra indsats.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Aktive børn i dagtilbud indgår i en lang række af kommunens planer og strategier, herunder Planstrategi, Fritidspolitik og Bevæg dig for Livet Visionskommune-aftale.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Ny Styrket Pædagogisk Læreplan fra ministeriet rummer øget opmærksomhed på legen. Her er vi med Aktive børn i dagtilbud godt på vej til at skabe inspirerende og legende læringsmiljøer via de fem Gazellehop.

Erfaringerne og virkningerne af Aktive børn i dagtilbud opsamles løbende af forskere fra SDU.

De næste skridt

De børnehuse som har fungeret som kontrolbørnehuse skal i løbet af 2019 i gang med kompetenceudviklingen i Aktive børn i dagtilbud, så alle kommunens dagtilbud kan blive ”GazelleBørnehuse”.

Vi planlægger at holde en fælles markering, når alle har været igennem uddannelsen.

Nødvendige ressourcer

Kompetenceudviklingen er tilrettelagt, så medarbejdergrupper fra samme hus deltager i grupper sammen på kurserne for at skabe fælles viden og fælles erfaringer. For at lederne af børnehusene kan understøtte kompetenceudviklingen i dagligdagen starter forløbet op med et lederseminar, hvor kendskab til og mening med kurserne gennemgås, ligesom lederne deltager sammen med medarbejdere på selve kurset. Dagplejere i hele kommunen har fået en uges kompetenceudvikling, således at alle kommunale dagplejere også arbejder med de fem gazellehop.

Det vigtigste råd til andre

Det har været gavnligt, at flere medarbejdere fra sammen børnehus er afsted på kursus sammen, og at alle medarbejdere fra samme børnehus på relativ kort sigt har været igennem kurset, så fælles viden i huset hurtigt kan deles af alle, og man har en fælles referenceramme. Det er også vigtigt, at lederen af børnehuset er med på kurserne og er foran. Det ledelsesmæssige fokus og opbakning er altafgørende for, om indsatsen lykkes i det daglige.

Hvis du vil vide mere

www.svendborgprojektet.dk

 

×

Log ind