Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Odense Kommune: Friluftsliv – Et sted hvor vi danner den enkelte og fællesskabet til at forstå sig selv og den natur, vi alle har et fælles ansvar for at passe på

Odense Kommune den 6. februar 2019.

Praksis og proces

På Ejerslykkeskolen har vi gennem de seneste 3 år haft et skærpet fokus på at implementere friluftsliv som en naturlig del af heldagsskolen. På Ejerslykkeskolen har vi i dag friluftsliv som valghold for henholdsvis 3-4. årgang, 5-6. årgang og i udskolingen fra 7-9. årgang, hvor der samarbejdes med Rosengårdsskolen og Munkebjergskolen.

Ydermere har vi et friluftslivbånd som strækker sig fra 4-8. årgang, hvor hver årgang to gange om året har en hel friluftslivsdag sammen med de tre friluftslærere og to undervisere på årgangen.

For at skabe et kollektivt fokus på friluftsliv for alle personaler på Ejerslykkeskolen, har vi haft en friluftslivsdag for hele personalegruppen i vores akademidage. I skoleåret 17/18 lavede vi vores fælles skoletur om til en friluftslivsdag for hele skolen. Her fik vi involveret lærere og pædagoger fra alle klassetrin på skolen i friluftsliv. Dette har været med til at støtte op omkring en fællesforståelse for, hvorfor vi gerne vil have friluftsliv med i organisationens profil.

Kontekst og formål

Nyere forskning viser, at det kun er 25% af børn og unge i Norden, som kommer ud i naturen på egen hånd. Før i tiden var det langt over halvdelen, som var i naturen.

Vi ser en vigtighed i, at børn og unge får et personligt forhold til naturen for derigennem at kunne tage valg i deres senere liv, som har et positivt og grønt aftryk på miljøet.

Vi ser naturen som et læringsrum, som skaber grobund for dannelse hos den enkelte og en forståelse for at bringe egne og andres kompetencer i spil.

Vi ser naturen og dens muligheder, som en meget vigtig brik i menneskers viden om livet. De skal derfor have muligheden for at opleve naturen som et sted, som kan give dem ro og balance i krop og sind.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Via friluftsliv, arbejder vi med flere af de elementer som er at finde via Odense Kommunes politik og strategier:

Vi anvender legen og har et naturligt fokus på bevægelse i den daglige friluftslivsundervisning. Vi skaber relationer på tværs af årgange og skoler, hvilket giver eleverne mulighed for og lysten til at lære i nye forskellige fællesskaber. Via vores undervisning i friluftsliv, skaber vi samtidig grobund for, at eleverne mærker og ser nye sider af sig selv og hinanden. Derigennem ser vi, at eleverne bliver bevidste omkring, hvordan de kan udnytte hinandens forskelligheder til et fælles bedste.

På skolen har vi friluftsliv som en indsatsgruppe, hvor der skabes rum for dialog omkring, hvordan vi forsat ønsker at implementere friluftsliv ud på alle klassetrin.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vores sammensætning af skema har stor betydning for, at vi lykkes med at kunne give kvalificeret undervisning, idet vi på udskolingen har timerne samlet over et antal gange om året. Dette giver muligheden for, at vi kan flytte os væk fra skolen og ud i de naturområder, der ligger i nærmiljøet i og omkring Odense.

  • Vi lykkes med at skabe gode og sunde relationer både på skolen og i samarbejde med andre skoler.
  • Vi lykkes med at skabe elever som er glade for at gå skole.
  • Vi lykkes med at bringe mange kompetencer i spil hos den enkelte og i gruppen.
  • Vi lykkes med at give eleverne et sundt og naturligt forhold til naturen.
  • Vi lykkes med at skabe robuste børn, som har en stor tro på sig selv og deres egen kunnen.
  • Vi lykkes, fordi vi har mulighed for at flytte lidt rundt i timerne når valgfag ligger sidst på dagen. Nogle dage på mellemtrinnet er fra 12-14 andre fra 12-16, hvor de så får fri andre gange.
  • Vi lykkes, fordi vi sikrer os, at vores elever allerede fra 4. årgang kan cykle min. 12 km hver vej.

Samarbejdet mellem skolerne på valghold i udskolingen kan ofte skabe udfordringer, idet det er svært at kommunikere skolerne imellem.

  • Vi ser udfordringer i at skabe en god kontakt til alle forældre på tværs af skolerne.
  • Vi ser udfordringer i, at vores it-system ikke giver mulighed for kommunikation med eleverne på tværs af skolerne
  • Vi oplever, at nogle elever bliver væk fra undervisningen i vintersæsonen, hvilket ofte bygger på, at de ikke har det tøj, som er nødvendigt for at være ude en hel dag på denne tid af året. Dette gælder på alle valgfag fra 4-9. årgang.

De næste skridt

Vi har en forventning om, at friluftsliv er kommet for at blive på Ejerslykkeskolen. Fremadrettet stræber vi efter at implementere friluftsliv på alle klassetrin, så brugen af naturen bliver en naturlig del af elevernes hverdag.

Nødvendige ressourcer

Vi har i løbet af skoleåret 18/19 fået uddannet en lærer og en pædagogisk assistent inden for friluftsliv for på den måde at imødekomme de særlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre kvalificeret undervisning i friluftsliv.

I valgfaget på udskolingen, har vi op til 30 elever på et hold, som er fordelt over tre skoler. For at vi kan forsvare den undervisning, vi gerne vil lave rent sikkerhedsmæssigt, er vi afhængige af, at der er min. 2-3 undervisere med alt efter aktiviteter. Dette er mange ressourcer ift. elevtallet, men nødvendigt ift. sikkerheden.

Det gode samarbejde mellem Grejbank Fyn og Ejerslykkeskolen har været en nødvendig ressource ift. sikkerhedskurser, fagfolk og udlejning af udstyr. Dette er et samarbejde som fremadrettet er en forudsætning, at vi kan udføre kvalificeret undervisning.

Det vigtigste råd til andre

Få styr på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger omkring friluftsliv via fagfolk og sørg for, at så mange lærere som muligt får mulighed for at være med, når deres klasser eller årgange undervises ude i naturen.

Hvis du vil vide mere

Ejerslykkeskolen: https://ejerslykkeskolen.aula.dk/

Grejbank Fyn: https://www.fjordensdag.dk/grejbankfyn/

×

Log ind