Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Helsingør Kommune: Motivation, læringslyst og engagement

Helsingør Kommune den 3. oktober 2018

Praksis og proces

Alle elever fra 4. – 9. kl. har en ”anderledes dag om ugen”.

Innovationslinjerne:

Udskolingen

 • Teknologi & science (Sciencelinjen)
 • Sprog, kommunikation & medier (Medielinjen)
 • Samfund, kultur & identitet (Samfundslinjen)
 • Økonomi, marked & erhverv (Erhvervslinjen)

Mellemtrinnet

 • Verdenslinjen
 • Naturlinjen
 • Kulturlinjen
 • Teknologilinjen

Vi kører fire loops om året af 8-10 uger. Alle elever kommer rundt på alle linjer. Vi har faste lærere knyttet til de forskellige linjer.

Kontekst og formål

Vi ville give eleverne en anderledes skoledag, ophæve det traditionelle skema og udfordre lærerrollen og lærerens monopol på faglighed.

Linjepædagogikken

 • Motivation, læringslyst og engagement
 • Kontinuitet, variation og faglig fordybelse
 • Praksis- og anvendelsesbaserede læringsmiljøer
 • Kreativitet, innovation og entreprenørskab
 • Inklusion, trivsel og relationskompetence
 • Åben skole og nye læringskontekster

Metode

Innovationsspiralen: filosofi, pædagogik & didaktik

 • Væren (læringsmål): Hvad vil du?
 • Viden (vidensmål): Hvad ved du?
 • Kunnen (færdighedsmål): Hvad kan du?
 • Gøren (kompetencemål): Hvad gør du?

Det er metoden, der er fælles for alle linjerne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Hele vores innovationslinjetænkning er en fortsættelse af kommunens indsats og fokus på innovation, Boost-projektet.

Skolens innovationslinjetænkning bygger teoretisk på innovationsspiralen, og bliver en overbygning på det kommunale læringsforløb i forhold til innovation.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har et øget elevfremmøde på linjedagene, sammenlignet med ugens øvrige dage.

Sidste år dimitterede de 9. klasser, som har haft linjedage tre år i træk. Vi så et forbedret resultat på vores mundtlige karakterer.

De næste skridt

Til næste skoleår (19/20) udbredes linjerne også til indskolingen. Lærere og pædagoger skal i dette skoleår finde deres vej.

Nødvendige ressourcer

Vi har fået eksterne fondsmidler til linjeudviklingen i størrelsesordenen 70.000 kr. om året. Pengene er brugt til udvikling og uddannelse af lærere.

Det vigtigste råd til andre

Der skal ledelse på linjeudviklingen. Ledelse tæt på.

Det er vigtigt med løbende evalueringer og efteruddannelse af medarbejdere.

Hvis du vil vide mere

www.helsingorskole.dk

×

Log ind