Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Frederikssund Kommune: Musik som redskab udvikler børns færdigheder. Musikken udvikler sprog, motorik og evnen til at indgå i relationer samt danner venskaber.

Frederikssund Kommune den 13. marts 2019.

Praksis og proces

Alle børnehuse i vores distrikt får besøg af ”musik-Signe” 2 gange om ugen over en 4 ugers periode. På de to dage får alle børn i børnehuset et musikforløb der består af forskellige lege. Det er Signe, der tilrettelægger forløbet sammen med børnehuset. Børnene deles op i små grupper og aktiviteterne er tilpasset børnenes alder.

Kontekst og formål

Det musiske i børnehusene var ikke til stede. Forældrebestyrelse, medarbejdere og ledelse havde et ønske om at tilføre dette til børnehusene for at kunne arbejde med rytme og det nonverbale, for at udvikle børnene motorisk samt understøtte sproget. Dette er med til at understøtte andre pædagogiske metoder, vi arbejder med f.eks., når vi arbejder ud fra den neuroaffektive pædagogik, hvor vi har fokus på succesoplevelser. Her er omsorg og op- og nedregulering i fokus.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Udpluk fra Børn- og unge politikken:

Vi møder børn og unge der, hvor de er, både i forhold til læring og personlig udvikling

Vi tør være nysgerrige og tør tænke nyt i arbejdet med børn og unge.

Børn og unges fællesskaber skal være positive og udviklende -

Både i forhold til sociale relationer og i forhold til læring.

 

Derfor kan det musiske understøtte kommunens værdier for trivsel og udvikling af børnene. Vi møder børnene med nysgerrighed, lyst til at lære på en ny måde samt se på børnenes nærmeste udviklingszone.

Forældrebestyrelsen har ønsket at vi skulle arbejde med det musiske element i hverdagen. Det har vi planlagt på denne måde og det er en stor succes både hos børn, medarbejdere og hos forældrene, der kan se at deres børn bliver grebet af at være med i Signes musikforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes os at fange alle børns opmærksomhed. Når Signe kommer med sine musikinstrumenter, et program der gentager sig fra gang til gang, så det er genkendeligt for børnene, så bliver alle forventningsfulde og glæder sig.

Alle børn deltager, også de børn som har nogle udfordringer i det daglige. Dem kan vi skabe en udvikling hos. Ét af de resultater vi har oplevet som følge af besøgene fra musik-Signe er, at flere af børnene er blevet modigere og sprogligt stærkere.

De næste skridt

Vi vil meget gerne fastholde arbejdet med det musiske.

Gerne med mere tid til alle børn.

Nødvendige ressourcer

Signe har en kandidatuddannelse i musikterapi og har været pædagogmedhjælper, så hun kender arbejdsområdet, hvilket gør hun kender rytmen i et børnehus.

Hun er ansat til 30 timer, og de timer har vi fundet i normeringen i de 10 børnehuse, der er i vores område.

Det vigtigste råd til andre

Vi kan kun anbefale at få det musiske ind i børnehusene som endnu et pædagogisk værktøj.

Hvis du vil vide mere

Henvendelse kan ske til: Dagtilbud (Funktionspostkasse) dagtilbud@frederikssund.dk  

×

Log ind