Kommunale praksiseksempler Arbejdet med den tidlige indsats

Slagelse Kommune: God start - ung mor. Et tilbud til unge mødre med henblik på at give moderen individuel støtte til en god start på familielivet for mor og barn

Slagelse Kommune den 12. oktober 2018

Praksis og proces

Sundhedsplejersken tager på forbesøg hos den unge mor og laver et underretningsskema. Dette kræves for at kunne indstille til visitation. Souschef for sundhedstjenesten samt socialfaglig konsulent for børn, unge og familie fortager visitationen til God start – ung mor.

Den unge mor indkaldes til opstartsmøde i vuggestuen, hvor der oprettes og underskrives en samarbejdsaftale for hele forløbet, ligesom der laves en handleplan frem til fødslen. Til dette møde deltager den unge mor med evt. kæreste eller andet netværk, sundhedsplejersken, lederen af dagtilbuddet, kontaktpædagogen og sagsbehandler.

Det er individuelt, hvor mange gange den unge mor kommer i dagtilbuddet, men som udgangspunkt kommer den unge mor 3 til 5 gange ugentligt 3-4 timer pr. gang. Her vejleder kontaktpædagogen i relevante problemstillinger og tanker i forhold til den kommende fødsel, amning osv. Kontaktpædagogen er opmærksom på at sætte ord på sig selv, sådan at den unge mor også bliver vejledt i vigtigheden af nære relationer, kontakt og stimuli i øvrigt.

Efter fødslen tager sundhedsplejersken og pædagogen på et fælles besøg hos moderen og udarbejder sammen med hende en handleplan for, hvad den unge mor skal have støtte til. De 2 fagpersoner koordinerer deres besøg, så de ikke er sammenfaldende. Kontaktpædagogen besøger den unge mor ca. 1 gang ugentligt.

Den unge mor starter i institutionen igen, når barnet er ved at være 3-4 måneder. Dette tilpasses den enkelte mor og hendes barns behov. Her fortsætter kontaktpædagogen vejledningen af den unge mor, og der kan afsættes tid til samtaler med hende.

Vi holder gennem hele forløbet statusmøder ca. hver 3 måned, med de samme personer som ved opstartsmødet. Det er kontaktpædagogen, der indkalder til disse møder og sørger for at skrive referat for møderne.

Når den unge mor skal i gang med uddannelse, arbejde eller aktivering, støtter vi moderen med ekstra forældresamtaler og en samtale, hvor også moderens sagsbehandler fra jobcenteret er med.

Kontekst og formål

Slagelse kommune tilbyder unge gravide et praktikforløb i en vuggestue, samt individuel støtte under graviditeten af barnets sundhedsplejerske og en pædagog fra vuggestuen.

Formålet er at forberede den unge gravide på forældrerollen gennem intensiv praktisk støtte, sådan at mor og barn får en god start. Desuden søger vi at opbygge en tillid hos den unge mor, der gør, at hun i fremtiden kan tage imod den støtte, hun finder nødvendig. Tilbuddet har også til formål at være netværksdannende i forhold til fagpersoner og andre gravide og mødre.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Oplevelsen er at for langt de fleste af de mødre der har været aktive i indsatsen, har det været givende og lærerigt. Vi har oplevet at kvinderne får dannet netværk og har fået opbygget en tillid til sig selv, os og kommunen.

Der er ikke forsket i, eller blevet indsamlet oplysninger omkring om det reelt er en forebyggende indsats – Det kræver en evt. lovgivningsmæssig tilladelse, hvis der skal trækkes oplysninger om, hvordan det har gået barnet.

Men vi ved, at forskningen siger, at jo mere nærvær og kontakt der er i den tidlige levealder – jo bedre udvikler barnet sig siden. Og vores refleksioner handler om, at vi til stadighed laver god og faglig forbyggende arbejde.

Nødvendige ressourcer

Institutioner som tilbyder praktik for unge mødre, får tildelt en ekstra pulje på budgettet. Dette går til aflønning af kontaktpædagogerne, materialer og vikardækning når kontaktpædagogen er på besøg hos den unge mor.

Det kræver at kontaktpædagogen er en god vejleder og kan vinde den unge mors tillid og formidle på en respektfuld og anerkendende måde.

Hvis du vil vide mere

https://boernehusetnord.slagelse.dk/

×

Log ind