Kommunale praksiseksempler Andet

Tårnby Kommune: På tværs med borgeren i centrum

Tårnby Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

Der arbejdes flerfagligt med borgeren i centrum. Der er en tovholder, der går på tværs af fagligheder og institutioner for at sikre, at viden om og viden skabt med borgeren kommer i spil i alle barnets livskontekster. Tovholderen sikrer sammen med familien, at der bygges bro mellem familiebehandling, PPR og de almenpædagogiske indsatser.

Kontekst og formål

Koordinering og videnstab var alt for stort. Borgerne oplevede alt for mange parallelprocesser med risiko for forvirring og kontraindicerende interventioner og tiltag.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Arbejdsgangen udspringer af børnepolitikken i Tårnby Kommune og en politisk intention om mest mulig borgerinddragelse i kommunes sagsløsning.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Koordinering kræver stort engagement fra de professionelle. Særligt når vi koordinerer mellem familiebehandling og almenpædagogiske kontekster. Det kræver kompetencer af de professionelle og et klart organisationsmandat.

De næste skridt

Praksis skal udvides, og der skal koordineres endnu mere mellem de forskellige pædagogiske og specialpædagogiske kontekster, vi skaber med borgerne.

Øget borgerinddragelse ved borgerråd i forvaltningen.

Nødvendige ressourcer

Professionelle med kompetence til at konflikthåndtere, møde og processtyre samt gode samarbejdsevner.

Det vigtigste råd til andre

At have et ledelsesmæssigt fokus på at sætte medarbejdere, der har tovholderfunktioner, i kontakt med hinanden.

Hvis du vil vide mere

www.taarnby.dk

 

×

Log ind