Kommunale praksiseksempler Andet

Odense Kommune: Med hjertet på rette sted - Adventsgaver til alle indlagte børn og unge på H.C. Andersen Børnehospital/OUH

Odense Kommune den 26. januar 2019

Praksis og proces

3.A på Ejerslykkeskolen i Odense indgik i juli 2018 en aftale med H.C. Andersen Børnehospital/OUH – herunder H2 (blod og kræft), H3 (medicinsk sengeafsnit), H4 (infektionssygdomme og akutte patienter) og H7 (kirurgiske sygdomme) – om at lave adventsgaver til de indlagte børn og unge, i julen 2018. Dannelsesprojektet startede op efter sommerferien med en rundvisning på sygehuset/OUH - hvor eleverne så fra kælder til kvist, talte med hospitalsklovne, ambulancefolk, mv.

Hjemme på skolen lavede eleverne nisser, kryds-og-bolle-spil, blyantsholder, samt slikskåle til de fire søndage i advent. Alt sammen blev lavet i stentøjsler og glaseret, så det kunne tåle opvaskemaskine/kogende vand. Stentøjsleret er ligeledes fødevaregodkendt. Efter brænding blev alle gaver sprittet af og pakket ind af en enkelt person. Til-og-fra-kortene blev ligeledes sprittet af, efter de var blevet lamineret. Alt dette pga. det høje krav om hygiejne på sygehuset. Via til-og-fra-kortene kunne personalet se, hvilken søndag de forskellige gaver hørte til.

I 3A er der 25 elever – vi afleverede derfor 4x25 = 100 adventsgaver i slutningen af november 2018 på OUH, med deltagelse af afdelingsledere og sygeplejersker fra de forskellige afdelinger, velfærdskoordinator og øverste ledelse på OUH – samt vores Børn&Unge rådkvinde, vores skoleleder, forældre til eleverne, samt indlagte børn og deres forældre.

Slutteligt blev der taget et fælles billede af 3A, der i dag hænger på Heltegangen, hørende til H. C. Andersen Børnehospital/OUH. 

Kontekst og formål

Ud over det faglige i billedkunst handlede dannelsesprojektet også om at gøre eleverne bevidste om, at der er en verden udenfor skolen. At give eleverne anledning til at reflektere over betydningen af medmenneskelighed i det nære og på distance, samt forholdet mellem egenomsorg og medmenneskelighed. Samtidig var eleverne med til at give de indlagte børn troen og håbet på, at der er noget godt derude, noget der venter dem – noget der kan være med til at forstærke deres livsglæde.

At være til rundvisning på OUH som en start på dannelsesprojektet – det handlede for de fleste af eleverne om en blanding af mod og nysgerrighed. Det lugter anderledes på et sygehus, der kan ofte se og høres sirener fra ambulancer, samt læger og sygeplejersker der løber stærkt, osv. Det var en vigtig del af besøget, at eleverne kom der for at lære noget om livet på sygehuset – uden alle de følelser, der er i spil, hvis de kom på sygehuset for at besøge en de kendte.

Desuden krævede det en hel del vedholdenhed at skulle lave 100 adventsgaver i keramik i løbet at tre måneder.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

De fire karaktertræk som, ifølge Børn&Unge i Odense Kommune, er særligt vigtige i arbejdet med børn og unges dannelse;

  • vedholdenhed
  • nysgerrighed
  • mod
  • medmenneskelighed

file:///Users/char305a/Downloads/B_rn-%20og%20Ungeudvalgets%20Dannelsesstrategi%20-%20september%202017%20(1).pdf

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

”Man skal gribe, før man kan begribe” citat; Grundtvig. Det er med andre ord lettere at forstå ting, hvis man oplever og sanser det – frem for at få en fortælling om det. Og det er netop, hvad vi har gjort i dette projekt. Vi besøgte sygehuset – alle sanser var her i spil, hvilket gav en masse gode snakke i månederne efter, hvor adventsgaverne blev produceret.

De næste skridt

Vi overvejer om projektet fremadrettet skal blive til et valghold for 3.-4. årgang. Men intet er sikkert endnu.

Nødvendige ressourcer

Det kræver viden om keramik - hvordan man arbejder med det, hvordan det skal tørre, glaseres, brændes, mv. Det kræver også tid – især når adventsgaverne skal pakkes ind og det for bakterier og andre smittekilder er bedst, at det kun sprittes af og pakkes ind af en enkelt person. Men også en del skriftligt arbejde i forhold til procesbeskrivelse, mv. til bl.a. OUH, og for vores vedkommende også presse.

Det vigtigste råd til andre

Hop ud i det! Det har givet os, vores elever og ikke mindst skole, SÅ meget.

Hvis du vil vide mere

Fra TV-avisen onsdag den 28.nov. 2018

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/3a-laerer-ommedmenneskelighed-har-kreeret-100-adventsgaver-til-indlagte-boern?fbclid=IwAR3xvqlE_4LGbEIXr30cP4U1FkTJ9AXeVBq0FqIsl7NTthRMQV4d1v3j1iI

https://www.facebook.com/Ejerslykkeskolen/videos/346638736137541/?t=34

Artikel fra Fyens Stiftstidende – torsdag den 29.nov. 2018

https://www.fyens.dk/odense/Boern-giver-til-boern-Indlagte-boern-paa-OUH-faar-adventsgaver-af-skoleklasse/artikel/3304569?fbclid=IwAR0wLWU-8oUYPAAdPnbrgf8aZWdILg4IA7sTH1dQRVW8PujsRpeyFynbFHM

×

Log ind