Kommunale praksiseksempler Andet

Middelfart Kommune: Meningsfuld læring

Middelfart Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

En konsulent og en ekstern psykolog har arbejdet med Meningsfuld Lærings konceptet i samarbejde med en gruppe lærere i lærernes egen praksis, forstået på den måde, at strukturen i forløbet har været opdelt i en ”fylde på periode” og en ”erfaringsperiode”.

Fylde på perioden har bestået af en vekselvirkning af teoretisk evidensbaseret viden, visualiserende øvelser, refleksion og praksisopgaver.

Erfaringsperioden bestod af gennemførsel af praksisopgaver og vidensopsamling.

Kontekst og formål

Formålet med projektet var at gøre læring mere motiverende for eleverne i en længerevarende skoledag.

Al undervisning giver mening for læreren, der har planlagt den. Det betyder ikke pr. definition, at undervisningen giver mening for eleverne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det er et politisk mål i Middelfart Kommune, at lærerne arbejder innovativt med undervisningen, samt skaber så høj en trivsel for eleverne som muligt. Projektet Meningsfuld Læring faldt godt i tråd med de politiske mål. I samarbejde med i første omgang én skoles ledelse, fik de lærere/teams, der var nysgerrig på egen udvikling og praksis, lov til at deltage i projektet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Evalueringerne fra projektet peger i retning af flere ting.

Dels viser evalueringen, at lærerens evne til at skabe relationer til den enkelte elev har stor betydning for elevens læring, og dels viser evalueringen, at jo bedre læreren er til at tage udgangspunkt i elevens interesseområder (eksempelvis sport, konkurrence, it mm.), samt sørger for udfordring, autonomi og social forbundenhed, når undervisningen planlægges og udføres, des mere motivet bliver eleven, og eleven viser og mere udholdenhed overfor noget, der ikke lykkes første gang.

De næste skridt

Næste skridt er udbredelse af erfaringerne til flere lærere på skolen samt andre skoler i kommunen.

Nødvendige ressourcer

Når der arbejdes med lærernes professionalisme, er det vigtigt at have de fornødne ressourcer til rådighed. I vores projekt har tiden været den største ressource, hvilket også er et spørgsmål om økonomi.

Erfaringerne viser, at det er en god idé, at lærerne fra samme teams deltager i projektet. Det kan være lidt mere tidskrævende.

Det vigtigste råd til andre

Det har været afgørende, at lærerne har haft tid til diskussion og refleksion.

Hvis du vil vide mere

middelfart@middelfart.dk

att. Skoleafdelingen

 

×

Log ind