Kommunale praksiseksempler Andet

Hørsholm Kommune: Ny specialskole i Hørsholm skal styrke den faglige kvalitet på specialområdet

Hørsholm Kommune den 18. september 2018

Praksis og proces

Pt. har Hørsholm Kommune flere mindre specialtilbud, som har svært ved at håndtere forandringer og forskydninger i børnenes funktionsniveauer. Der er ligeledes en oplevelse af, at der er pres på eksterne tilbud, og at prisen for eksterne tilbud er høj.

Kontekst og formål

  • Skabe bedre fysiske rammer (inde og ude) for børn med behov for specialpædagogisk bistand i skolealderen.
  • Opbygge et stærkere tværfagligt læringsmiljø
  • Skabe et mere fleksibelt læringsmiljø, som kan håndtere forandringer og forskydninger i børnenes funktionsniveauer
  • Samle specialistkompetencer, der kan yde sparring til folkeskolen

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Der er politisk ønske om at

  • arbejde på nye og bedre måder med børn med særlige behov. Måder som samtidig modvirker det økonomisk pres på området
  • etablere mere bæredygtige og fagligt stærke tilbud
  • etablere videnscenter som støtter arbejdet med inklusion i folkeskolerne

Der er igangsat en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere i de nuværende specialtilbud. Herudover inddrages forældrene løbende. Der har været besøg hos andre specialskoler.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er en kulturforandring for medarbejdere, der har været i et specifikt specialtilbud at se sig selv ind i et tilbud med en bredere profil og ud fra barnets perspektiv/behov. Samtidig er det en børnegruppe og forældregruppe, der ofte har været igennem en lang proces for at komme i ét specialtilbud, og som derfor kan være forbeholdne for yderligere forandringer. Omvendt er de nye løsninger gode for nye børn, som kommunen ikke tidligere havde et godt pædagogisk tilbud til.

De næste skridt

Hørsholm Kommune er i gang med forberedelserne til den nye specialskole, som forventes at starte august 2019. Herefter igangsættes en proces med at etablere det videnscenter, som skal understøtte inklusionen på almenområdet.

Nødvendige ressourcer

Der skal mere faglig ledelseskraft ind i skolen, end der har været på de tidligere tilbud. Det kræver ressourcer. Hertil kommer udviklingen af kompetencerne blandt de medarbejdere, som er på skolen samt en udvikling af de fysiske læringsmiljøer – inde og ude.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole: dos-post@horsholm.dk

×

Log ind