Kommunale praksiseksempler Andet

Aarhus Kommune: Politikerprojekt ”Faget i fokus”

Aarhus Kommune den 20. maj 2019

Praksis og proces

Pædagog, Helle Trasborg, inviterer løbende politikere ind på sin arbejdsplads, en vuggestue i Aarhus, hvor hun, i samarbejde med sin pædagogkollega, viser pædagogisk arbejde i praksis og samtidig oversætter fagligheden og de pædagogiske intentioner bag, for politikeren.

Kontekst og formål

Tanken bag politikerbesøgene og oversættelsen af det pædagogiske arbejde for politikeren, er at bibringe politikeren større forståelse for og indblik i kernen af det pædagogiske arbejde. Besøgene i det pædagogiske maskinrum giver politikeren mulighed for at stille spørgsmål til praksis og på den måde orientere sig om det pædagogiske felt – direkte på baggrund af praksis, dvs. fra den der arbejder med kerneopgaven.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Politikerne (byråds- og landspolitikerne) fastlægger de økonomiske rammer for det pædagogiske fagområde. Deres beslutninger har derfor stor betydning for udmøntningen af det pædagogiske arbejde i institutionerne. Hensigten med projektet er at give velfærdsmedarbejderen og politikeren mulighed for at mødes og få bedre kendskab til hinandens verdener og konsekvenserne af de økonomiske beslutninger, der træffes. Politikeren bliver præsenteret for både mulighederne og begrænsningerne i det pædagogiske arbejde under besøget.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har haft en del politikerbesøg igennem de sidste tre år. Politikerne giver udtryk for, at det har været et givende besøg, der er anderledes end de gængse besøg, de er på.

De næste skridt

Tanken er at invitere politikere på besøg igen i efteråret. Derudover vil vi også invitere embedsmænd fra Aarhus Kommune og KL.

Nødvendige ressourcer

Politikerprojektet ”Faget i fokus” er støttet af BUPL Aarhus. Det er nødvendigt med økonomisk støtte, for at projektet kan afvikles. Det tager noget tid at forberede, og Helle Trasborg frikøbes under besøgene.

Det vigtigste råd til andre

Kom på besøg, hvis I får en invitation, eller kontakt Helle Trasborg hvis I gerne vil på besøg.

Hvis du vil vide mere

Helle Trasborg: lynetlight@gmail.com

Se vedhæftede artikel: ”Aarhus pædagog skaber dialog mellem pædagoger og politikere https://www.epaper.dk/buplforbund/aarhus/aarhuspaedagoger/2019/aap19-02-high/

×

Log ind