Følgende kommunale eksempler giver blandt andet indsigt i arbejdet med inklusion, socialt udsatte, læring, samarbejde med forældre, tværfagligt samarbejde, m.fl.