I Fokus

Mange forskellige kommunale praksiseksempler

I KL er vi optagede af at få fokus på alle de gode eksempler, så vi kan lære af hinanden. Leg, læring og stærke børnefællesskaber – det arbejdes der hver dag på fantastisk vis på i vores dagtilbud, på vores skoler og på fritidsområdet. Alle de kommunale praksiseksempler, som du finder på denne temaside, er udvalgt og beskrevet af kommunerne. Det er således kommunernes egne eksempler på, hvordan de arbejder med forskellige temaer på børne- og ungeområdet.