Børn og unge Folkeskolen

Vurdering af undervisningskompetence

Målsætningen om fuld kompetencedækning i 2025 kræver, at skoleledelserne løbende kompetencevurderer lærerne. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen og KL formidler derfor to værktøjer, som kan understøtte dette arbejde.

Fuld kompetencedækning i 2025

Med folkeskolereformen blev det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Målet er, at 95 pct. af undervisningen i 2025 skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Delmålet om 90 pct. et ligeledes rykket fra fra 2019 til 2021. Målsætningen om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin.

Værktøjer til vurdering af undervisningskompetencer

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL har udviklet et materiale med to konkrete værktøjer i relation til aftalen om fuld kompetencedækning.

Det første værktøj består af en række mulige kriterier, som skoleledelserne kan inddrage i deres vurdering af, om en lærer – som ikke har formel undervisningskompetence – har kompetencer svarende hertil i et givet fag. Det andet værktøj er en kompetenceafklaringssamtale, der er udarbejdet af og kan rekvireres hos Danske Professionshøjskoler.

Værktøjerne kan anvendes efter behov og er tiltænkt som en understøttelse af kommunernes og skoleledelsernes arbejde med at vurdere lærernes undervisningskompetence.

 • PDF

  Notat om kompetencedækning i folkeskolen 2019-2020

 • PDF

  Aftale om fuld kompetencedækning - indhold og inspiration

 • PDF

  Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence - værktøjer til inspiration

 • PDF

  Bilag 1. Værktøjer. Udviklet af DLF, BKF og Skolelederforeningen

 • PDF

  Bilag 2. Værktøjer. Udviklet af Danske Professionshøjskoler

×

Log ind