Børn og unge Folkeskolen

Ny start og Lærerkommissionen

Som en del af det samlede forlig ved OK18 indgik de centrale parter i KL og Danmarks Lærerforening et fælles ”Ny Start”-samarbejde med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet. I forliget ved OK18 blev det også besluttet at nedsætte Lærerkommissionen, som var en uafhængig undersøgelseskommission.

Som et element i udmøntningen af Ny Start-samarbejdet aftalte KL og DLF fire samarbejdsprojekter under overskrifterne:

 • Den gode skole
 • Dialog om skoleudvikling – Se inspirationsmateriale længere ned
 • Viden i spil
 • Realisering af Fælles Mål lokalt

I april 2020 udgav parter følgende fem bilag om samarbejdsprojekterne: 

 • PDF

  Bilag 1 - Samlet afrapportering fra de centrale samarbejdsprojekter

 • PDF

  Bilag 2 - Afrapportering fra projekt Den Gode Skole

 • PDF

  Bilag 3 - Afrapportering fra projekt ”Dialog om Skoleudvikling”

 • PDF

  Bilag 4 - Afrapportering fra projekt Viden i spil

 • PDF

  Bilag 5 - Afrapportering fra projekt Realisering af Fælles Mål lokalt

Fælles inspirationsmateriale fra KL og DLF til den lokale dialog om skoleudvikling

KL og DLF igangsatte i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2018 et samarbejde om en ny start for folkeskolen. Samarbejdet skulle være med til at skabe nogle fælles billeder på, hvad der kendetegner den gode skole, og hvordan vi kommer derhen.

Et af projekterne i samarbejdet har handlet om dialogen om skoleudvikling. Samarbejdet har været gennemført af KL og DLF med sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. I projektet har parterne sammen undersøgt, hvordan man igennem samarbejde og dialog styrker den lokale folkeskole. Undersøgelsen har haft fokus på gode dialoger om skoleudvikling, der fremmer en fæl­les tilgang til og retning for udvikling af folkeskolen. Undersøgelsen har ikke haft fokus på arbejdstid

Med afsæt i undersøgelsen og den tilhørende rapport har parterne udviklet en række inspirationsmaterialer:

 • En pjece med væsentlige resultater og opmærksomhedspunkter til den lokale dialog om skoleudvikling
 • Dialogkort med refleksionsspørgsmål
 • En film, hvor Line Arnmark og Klaus Majgaard præsenterer undersøgelsens resultater
 • PDF

  Pjece til dialog om skoleudvikling

 • PDF

  Dialogkort med refleksionsspørgsmålLærerkommissionens rapport og anbefalinger

Lærerkommissionen offentliggjorde den 16. december 2019 sin rapport og sine anbefalinger til parterne KL og LC i forbindelse med et pressemøde på Gungehusskolen i Hvidovre Kommune.