Børn og unge Folkeskolen

Ny start og Lærerkommissionen

Som en del af det samlede forlig ved OK18 indgik de centrale parter i KL og Danmarks Lærerforening et fælles ”Ny Start”-samarbejde med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet. I forliget ved OK18 blev det også besluttet at nedsætte Lærerkommissionen, som var en uafhængig undersøgelseskommission.

Som et element i udmøntningen af Ny Start-samarbejdet aftalte KL og DLF fire samarbejdsprojekter under overskrifterne:

 • Den gode skole
 • Dialog om skoleudvikling – Se inspirationsmateriale længere ned
 • Viden i spil
 • Realisering af Fælles Mål lokalt

I april 2020 udgav parter følgende fem bilag om samarbejdsprojekterne: 

 • PDF

  Bilag 1 - Samlet afrapportering fra de centrale samarbejdsprojekter

 • PDF

  Bilag 2 - Afrapportering fra projekt Den Gode Skole

 • PDF

  Bilag 3 - Afrapportering fra projekt ”Dialog om Skoleudvikling”

 • PDF

  Bilag 4 - Afrapportering fra projekt Viden i spil

 • PDF

  Bilag 5 - Afrapportering fra projekt Realisering af Fælles Mål lokalt

Lærerkommissionens rapport og anbefalinger

Lærerkommissionen offentliggjorde den 16. december 2019 sin rapport og sine anbefalinger til parterne KL og LC i forbindelse med et pressemøde på Gungehusskolen i Hvidovre Kommune.

×

Log ind