Folkeskolen

Mellemkommunal betaling

Vejledende takster for normalklasser, skolefritidsordning, beregningsmodeller for støttetimer og specialklasser samt den kommunale takst for vidtgående specialundervisning

Vejledende takster 2020

KL har udarbejdet de vejledende takster for 2020 til hjælp for kommunerne.

De vejledende takster er beregnet på baggrund af senest kendte regnskabsår. Taksten omregnes ikke til skoleår, og er derfor gældende for det kommende budgetår. Undervisningsministeriet beregner takster til frie grundskoler på samme måde.

De vejledende takster kan anvendes, når begge kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, så gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler (BEK nr. 1000 af 15/09/2014).

Tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning er, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

Med andre ord - har kommunerne ikke indgået en aftale om betaling, skal betalingskommunen betale den mindste af de to kommuners gennemsnitlige udgifter

Beregningsmodeller for specialklasser og støttetimer 2020

Beregningsmodellerne er kun gældende for specialklasser og støttetimer. KL beregner og udmelder fortsat takster for normalklasser og børnehaveklasser på baggrund af statistiske data.

KL beregner normalt vejledende takster for SFO-området. Der er dog problemer med statistikken for antal indskrevne i SFO, og KL har derfor ikke haft mulighed for at beregne en ny vejledende takst. KL anbefaler at kommunerne enten tager udgangspunkt i senest beregnede takst og opregner den i 18-pl, eller selv beregner en ny takst.

 

 • PDF

  Vejledende takster for 2020

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2020

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2020

 • PDF

  Vejledende takster for 2019

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2019

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2019

 • PDF

  Vejledende takster for året 2018

 • XLS

  Beregningsmodel for specialklasser 2018

 • XLS

  Beregningsmodel for støttetimer specialundervisning 2018

 • PDF

  Vejledende takster for året 2017