Folkeskolen

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen.

 

 

Lovgivning, bekendtgørelser, m.v.

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Juni 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse. Maj 2019.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer. April 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af folkeskoleloven og loven om FGU ift. måling af elevernes trivsel. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om friskoler, m.v. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelser for frie grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker. Juni 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt Fælles Mål for børnehaveklassen. December 2017.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om skolepulje. Oktober 2017.

 • PDF

  Høringssvar: Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål. Juni 2017.