Børn og unge Folkeskolen

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen.

Lovgivning

Du kan finde folkeskoleloven her. Inde på denne side kan du i venstre side også finde en oversigt over alle bekendtgørelser til folkeskoleloven.

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser i medfør af forventet lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. April 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om velfærdsaftaler. Marts 2021.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse for indsatte i fængsler og arresthuse, m.v. December 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse for Studievalg Danmark. November 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer. November 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om god orden i folkeskolen. Oktober 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. lovovervågning af lov nr. 311 (Antimobbestrategi, m.v.). September 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Lov om forlængelse af mulighed for fastsættelse af lokale fordelingsregler. August 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i interne skoler. Februar 2020

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Januar 2020.

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. December 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om præmieordning i 2019 til driftsoverenskomster mellem kommuner og erhvervsskoler, for så vidt angår undervisning i 10. klasse. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse om varetagelse af undervisning i grundskolen. Oktober 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen. August 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. udbudsmulighed for gymnasier, henvisningstaxameter mv. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Juni 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer. April 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v. Marts 2019.

 

 

 

 

 

 

×

Log ind