Folkeskolen

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen.

Lovgivning, bekendtgørelser, m.v.

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov på skoleområdet i Regeringens indsats mod parallelsamfund.PDF

 • PDF

  Høringssvar vedrørende bekendtgørelser for frie grundskoler.PDF

 • PDF

  Høringssvar til udstedelse af ny ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver.PDF

 • PDF

  Høringssvar til ændring af lov om kommunale internationale grundskoler.PDF

 • PDF

  KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker).PDF

 • PDF

  Høringssvar til bekendtgørelse om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt Fælles Mål for børnehaveklassen.PDF

 • PDF

  Høringssvar vedrørende lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål.PDF

 • PDF

  Svar på høring af bekendtgørelse om skolepulje.PDF

 • PDF

  Høringssvar over udkast til lov om ændring af vejledningsloven ang. praksisfaglig UPV.PDF

 • PDF

  Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen.PDF

 • PDF

  Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (opfølgning på folkeskolereformen).PDF