Folkeskolen

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen.

Lovgivning

Du kan finde folkeskoleloven her. Inde på denne side kan du i venstre side også finde en oversigt over alle bekendtgørelser til folkeskoleloven.

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar: Lov om forlængelse af mulighed for fastsættelse af lokale fordelingsregler. August 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i interne skoler. Februar 2020

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Januar 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. December 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om præmieordning i 2019 til driftsoverenskomster mellem kommuner og erhvervsskoler, for så vidt angår undervisning i 10. klasse. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse om varetagelse af undervisning i grundskolen. Oktober 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen. August 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. udbudsmulighed for gymnasier, henvisningstaxameter mv. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Juni 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer. April 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af folkeskoleloven og loven om FGU ift. måling af elevernes trivsel. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om friskoler, m.v. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelser for frie grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker. Juni 2018.