Folkeskolen

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

På denne side kan du finde forskellig lovgivning med relevans for skoleområdet samt se KL's høringssvar vedrørende folkeskolen.

Lovgivning, bekendtgørelser, m.v.

KL's høringssvar

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i interne skoler. Februar 2020

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Januar 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. December 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om præmieordning i 2019 til driftsoverenskomster mellem kommuner og erhvervsskoler, for så vidt angår undervisning i 10. klasse. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv. November 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse om varetagelse af undervisning i grundskolen. Oktober 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Udkast til revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen. August 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Vedr. udbudsmulighed for gymnasier, henvisningstaxameter mv. September 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Juni 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse. Maj 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer. April 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, m.v. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af folkeskoleloven og loven om FGU ift. måling af elevernes trivsel. Marts 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om friskoler, m.v. Februar 2019.

 • PDF

  Høringssvar: Bekendtgørelser for frie grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. August 2018.

 • PDF

  Høringssvar: Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker. Juni 2018.