Børn og unge Folkeskolen

Læsekonsulentnetværket

KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet.

Næste møde i KL og STUK's netværk for kommunale læsekonsulenter afholdes den 15. maj 2023

KL og STUK er nu klar med dato og program for netværksmødet for kommunale læsekonsulenter, som afholdes mandag den 15. maj 2023, kl. 9.30-16.00 i DGI-Byen i København. Temaet for netværksdagen er ”Faglig udvikling i skolen – hvad skal der til for at lykkes?”. 

Oplægsholdere på netværksdagen er Malene Ringvad, indehaver af konsulentfirmaet Ringvad – Ledelse & Læring, og Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent, PhD hos Nationalt Videncenter for Læsning. De vil i fællesskab give et indblik i betingelserne for at komme i mål med et fagligt udviklingsprojekt i skolen. På baggrund af forskningsprojektet ”Få forståelsen med” vil Anne-Mette dele faglige hovedtræk og erfaringer fra projektet. Til sidst vil der være tid til at drøfte egen praksis om faglige udviklingsprojekter med udgangspunkt i dagens erfaringer

Programmet kan findes i nedenstående vedhæftede PDF. 

  • PDF

    Program KL og STUK Læsekonsulentnetværksdag maj 2023.pdf (1)

Tilmelding til netværksmødet

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om mødets afvikling.

Spørgsmål til netværksmødet kan stilles til Camilla Heering Elong, fra KL på mail cael@KL.dk

Oversigt over datoer for afholdelse af netværksmøder i 2023 og 2024

KL og STUK kan nu offentliggøre datoer og steder for netværksmøderne for kommunale læsekonsulenter i 2023 og 2024.

Mandag den 11. december 2023, Comwell H.C. Andersen, Odense

Tirsdag den 30. april 2024, Comwell Aarhus, Aarhus

Tirsdag den 3. december 2024, Comwell H.C. Andersen, Odense

Vi glæder os til at se jer til nogle lærerige og spændende netværksdage.

Om Læsekonsulentnetværket 

KL og STUK ønsker at understøtte de kommunale læsekonsulenter i deres arbejde med læse- og ordblindeområdet og er derfor gået sammen om at etablere et netværk af kommunale læsekonsulenter. Formålet er bl.a. at give læsekonsulenterne mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og videndele om god praksis og dermed blive inspireret af hinanden. Det er desuden hensigten, at netværket kan styrke kommunernes mere strategiske og ledelsesmæssige fokus på området, herunder dialogen og samarbejdet i forvaltningen og mellem forvaltning og skole.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er læsekonsulenter i forvaltningen. I kommuner uden en læsekonsulent kan pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet indgå i netværket. Der kan deltage to konsulenter pr. kommune.

Arbejdsform og indhold

Der afholdes to netværksmøder årligt. Mellem møderne kan der være skriftlig kommunikation/information og eventuel inddragelse af deltagerne i konkrete opgaver.
Netværksmøderne kan bestå af vidensformidling, orientering fra KL og STUK, oplæg fra deltagerne eller eksterne oplægsholdere, erfaringsudveksling mellem deltagerne samt mulighed for at give input til KL og STUK. Tematikker for netværksmødernes indhold besluttes bl.a. på baggrund af input fra netværksdeltagerne.

Evaluering

Efter hvert netværksmøde udsendes et kort evalueringsskema til alle netværksdeltagere, hvor der evalueres på form og indhold. Ved afslutning af netværket ved udgangen af 2024 evalueres netværket med henblik på afdækning af behov for eventuel videreførelse af netværket.

Spørgsmål til netværket kan stilles til konsulent, Kasper Nordborg Kiær, fra KL på mail KANK@kl.dk 

×

Log ind