Børn og unge Folkeskolen

Læsekonsulentnetværket

KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet.

Næste møde i KL og STUK's netværk for kommunale læsekonsulenter afholdes den 7. december 2022

KL og STUK er nu klar med dato og program for netværksmødet for kommunale læsekonsulenter, som afholdes onsdag den 7. december 2022, kl. 9.30-16.00 på Comwell i Aarhus. Temaet for netværksdagen er ”Ordblindeindsatser, herunder evaluering af indsatserne”. 

Her kan I opleve Hanne Kathrine Krogstrup, professor i evaluering og organisationsudvikling, der vil give et indblik i evalueringens afgørende betydning for indsatser over for ordblinde elever.  Vi får besøg af Aarhus Kommune, som i en årrække har arbejdet med et intensivt læringsprogram med tæt opfølgning i læringsmiljøet for elever med ordblindhed, her vil læsekonsulenter for Kompetencecenter for Læsning og Søren Albeck Nielsen fra Trygfondens Børneforskningscenter fortælle mere om indsatsen og dens virkninger. Til sidst vil, Carina Vesti Madsen, og Kristina Junker Stengaard, fra Esbjerg Kommune give et indblik i deres arbejde med intensive læringsforløb for elever med ordblindhed.

Programmet kan findes i nedenstående vedhæftede PDF. 

  • PDF

    Program læsekonsulentnetværk 07. december 2022.pdf

Tilmelding til netværksmødet

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om mødets afvikling.

Spørgsmål til netværksmødet kan stilles til student, Camilla Heering Elong, fra KL på mail cael@KL.dk

Om Læsekonsulentnetværket og kommende netværksmøder

KL og STUK ønsker at understøtte de kommunale læsekonsulenter i deres arbejde med læse- og ordblindeområdet og er derfor gået sammen om at etablere et netværk af kommunale læsekonsulenter. Formålet er bl.a. at give læsekonsulenterne mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og videndele om god praksis og dermed blive inspireret af hinanden. Det er desuden hensigten, at netværket kan styrke kommunernes mere strategiske og ledelsesmæssige fokus på området, herunder dialogen og samarbejdet i forvaltningen og mellem forvaltning og skole.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er læsekonsulenter i forvaltningen. I kommuner uden en læsekonsulent kan pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet indgå i netværket. Der kan deltage to konsulenter pr. kommune.

Arbejdsform og indhold

Der afholdes to netværksmøder årligt. Mellem møderne kan der være skriftlig kommunikation/information og eventuel inddragelse af deltagerne i konkrete opgaver.
Netværksmøderne kan bestå af vidensformidling, orientering fra KL og STUK, oplæg fra deltagerne eller eksterne oplægsholdere, erfaringsudveksling mellem deltagerne samt mulighed for at give input til KL og STUK. Tematikker for netværksmødernes indhold besluttes bl.a. på baggrund af input fra netværksdeltagerne.

Evaluering

Efter hvert netværksmøde udsendes et kort evalueringsskema til alle netværksdeltagere, hvor der evalueres på form og indhold. Ved afslutning af netværket ved udgangen af 2024 evalueres netværket med henblik på afdækning af behov for eventuel videreførelse af netværket.

Spørgsmål til netværket kan stilles til chefkonsulent, Stine Juul Knudsen, fra KL på mail stjk@kl.dk

×

Log ind