Børn og unge Folkeskolen

Læsekonsulentnetværk

KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet.

Kick-off – Første netværksmøde for kommunale læsekonsulenter afholdes den 30. september

Torsdag den 30. september 2021 afholdes det første netværksmøde i læsekonsulentnetværket. Mødet afholdes fysisk i DGI-byen fra kl. 9.30-16.00, og tilmelding til kick-off mødet sker via dette link. Frist for tilmelding er fredag den 10. september 2021.

Program og mere information kommer her på siden og bliver også sendt ud til deltagerne i netværket efter sommerferien.

Bemærk, at I ikke automatisk er tilmeldt netværksmødet den 30. september, hvis I har deltaget i opstartsmødet den 1. juni. Hvis I ønsker at deltage den 30. september, skal I tilmelde jer via linket.

Økonomi

Det er gratis for kommunale læsekonsulenter og kommunale konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet at deltage. Der ydes ikke økonomisk tilskud til dækning af deltagelse i netværksmødet.

Spørgsmål til netværket kan stilles til chefkonsulent, Stine Juul Knudsen, fra KL på mail stjk@kl.dk

Om Læsekonsulentnetværket og kommende netværksmøder

KL og STUK ønsker at understøtte de kommunale læsekonsulenter i deres arbejde med læse- og ordblindeområdet og er derfor gået sammen om at etablere et netværk af kommunale læsekonsulenter. Formålet er bl.a. at give læsekonsulenterne mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og videndele om god praksis og dermed blive inspireret af hinanden. Det er desuden hensigten, at netværket kan styrke kommunernes mere strategiske og ledelsesmæssige fokus på området, herunder dialogen og samarbejdet i forvaltningen og mellem forvaltning og skole.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er læsekonsulenter i forvaltningen. I kommuner uden en læsekonsulent kan pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet indgå i netværket. Der kan deltage to konsulenter pr. kommune.

Arbejdsform og indhold

Der afholdes to netværksmøder årligt. Mellem møderne kan der være skriftlig kommunikation/information og eventuel inddragelse af deltagerne i konkrete opgaver.
Netværksmøderne kan bestå af vidensformidling, orientering fra KL og STUK, oplæg fra deltagerne eller eksterne oplægsholdere, erfaringsudveksling mellem deltagerne samt mulighed for at give input til KL og STUK. Tematikker for netværksmødernes indhold besluttes bl.a. på baggrund af input fra netværksdeltagerne.

Evaluering

Efter hvert netværksmøde udsendes et kort evalueringsskema til alle netværksdeltagere, hvor der evalueres på form og indhold. Ved afslutning af netværket ved udgangen af 2024 evalueres netværket med henblik på afdækning af behov for eventuel videreførelse af netværket.