Folkeskolen

Lærerkommissionen

Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission aftalt ved OK18

En uafhængig undersøgelseskommission

Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisning, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.  

Kommissionen er nedsat efter aftale mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Kommissionen er begyndt sit arbejde i september 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingerne skal senest være afsluttede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Kommissionens medlemmer

I spidsen for kommissionen står kommissionsformand Per B. Christensen.

Per B. Christensen er også formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af ekspertgruppen vedr. evaluering af læreruddannelsen (indtil 1. januar 2019), medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden, tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Per B. Christensen er uddannet lærer.

Kommissionen har udover kommissionsformanden syv medlemmer:

  • Forskningschef Andreas Rasch-Christensen
  • Lærer David Møller
  • Skolechef Flemming Skaarup
  • Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
  • Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe
  • Professor Lotte Bøgh Andersen
  • Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen

Du kan læse mere om kommissionens medlemmer her.

Kontakt

Lærerkommissionen kan kontaktes på info@laererkommissionen.dk

Kommissionen kan ikke besvare alle mails, men vil læse og bruge henvendelser som inspiration til sit arbejde.

  • PDF

    Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1 april 2018.PDF