Folkeskolen

Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

KL og BUPL er gået sammen i et landsdækkende projekt, der er finansieret af midler fra A.P. Møller Fonden. Projektet sikrer, at 2100 pædagoger i skolen får diplomuddannelse i perioden 2016-2018. Projektet er netop blevet evalueret.

Pædagogerne har fået en ny og forstærket rolle i skolen

Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan uanset deres sociale baggrund, samtidig med at de skal trives. Det fordrer, at de møder en varieret og motiverende skoledag, hvor pædagoger, lærere og andre aktører arbejder tæt sammen og med fælles ansvar for at nå målene. Et af de centrale elementer af udvikling af en ny praksis i skolen er pædagogernes nye og forstærkede rolle.

Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

Siden 2016 har 1.874 pædagoger fordelt på 46 kommuner bestået modulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”, der blandt andet har sikret pædagogerne styrket viden inden for arbejdet med børn og unges trivsel og læring, både når pædagoger arbejder alene og når de indgår i et tværfagligt samarbejde med lærere. Evalueringen, som Rambøll står bag, konkluderer, at kompetenceudviklingen har styrket pædagogernes praksis og rolle i skolen.

Evalueringen viser samtidig, at kompetenceudviklingen har bidraget til faglig selvtillid og bedre rolleforståelse blandt pædagogerne.

Læs KL’s pressemeddelelse om evalueringen her.

Læs Rambølls evaluering her:

 • PDF

  Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

 • PDF

  Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen_metodenotat

 • PDF

  Ledelsesresume_pædagoger i skolen

Stor interesse fra kommunerne

Der er ca. 15.000 pædagoger i folkeskolen. De har gennem en årrække bevæget sig fra udelukkende at varetage pædagogiske opgaver i fritidstilbud til i stigende grad også at indgå i skolens øvrige aktiviteter. Dette bekræftes af rundspørger blandt BUPL's medlemmer på 6-16 års området i 2010 og 2015.

Interessen fra landets kommuner har været så stor, at antallet af pladser er blevet øget fra de oprindelige 1800, så 2100 pædagoger kan blive efteruddannet.

Opkvalificering er vigtig for at indfri målene i reformen

Pædagogernes nye funktioner stiller nye kompetencekrav til pædagogerne og til deres samarbejde med lærerne, forældrene og andre aktører. Pædagogerne skal i højere grad rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål. Opkvalificering af pædagogernes kompetencer ind i skolen er derfor væsentligt for at nå reformens ambitiøse mål.

Film om pædagogers arbejde i folkeskolen

Som en del af projektet har KL og BUPL fået lavet tre korte film om pædagogers arbejde i folkeskolen. I filmene fokuseres der på tre forskellige temaer i form af arbejdet med at bringe forskellige kompetencer i spil, at læring forudsætter en god trivsel, samt ledelse som et værktøj til at bygge bro. Du kan se filmene herunder:

 

 

 

Yderligere materialer

 • PDF

  Projektbeskrivelse - Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen - til gavn for børns læring og trivsel

 • PDF

  Pædagoger i skolen - Eksempler fra praksis

 • PDF

  Inspirationsmateriale - Pædagoger i skolen