Børn og unge Folkeskolen

KL's Pejlemærker for sammenhængende uddannelsesvejledning

7 nye pejlemærker skal øge kommunernes opmærksomhed på hvordan et styrket fokus på uddannelses- og erhvervsvejledningen kan understøtte de aktuelle politiske dagsordner.

KL’s Bestyrelse har vedtaget 7 nye pejlemærker for uddannelses- og erhvervsvejledning i folkeskolen. Pejlemærkerne taler ind i: de politiske ambitioner om uddannelse til alle unge, rekrutteringsudfordringerne samt frisættelsesdagsordenen.

De 7 pejlemærker retter sig mod folkeskolens opgave med at tilrettelægge forberedende undervisnings- og vejledningsaktiviteter, så eleverne bliver i stand til at træffe kvalificeret valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Pejlemærkerne skal øge kommunernes opmærksomhed på hvordan et styrket fokus på uddannelses- og erhvervsvejledningen kan understøtte de aktuelle politiske dagsordner. De 7 pejlemærker kan tages ned og bruges til at skabe dialog lokalt med afsæt i kommunernes lokale prioriteringer og praksis.

Lad kommunens politiske målsætning om uddannelse og job til alle unge - starte med grundskolen.
Aftal lokalt hvordan Uddannelse og Job skemalægges i folkeskolen.
Styrk samarbejdet i folkeskolen mellem lærer og vejledere om vejledning og arbejdet med de unges uddannelsesvalg.
Styrk kommunikation til forældrene om uddannelsesvalg.
Indgå forpligtende samarbejder med erhvervsskolen og lokale virksomheder om praktikaftaler.
Formalisér samarbejdet om elever i risiko for ikke at overgå til en ungdomsuddannelse.
Styrket fokus på individuelt tilrettelagt forløb og erhvervspraktik for elever, der er i risiko for ikke at overgå til en ungdomsuddannelse.

  • PDF

    KL's Pejlemærker for sammenhængende og fleksibel uddannelsesvejledning.pdf

×

Log ind