Børn og unge Folkeskolen

Folkeskolekonference

I 2023 afholdes Folkeskolekonferencen den 21. september på Nyborg Strand.

Folkeskolekonferencen den 21. september 2023 på Nyborg Strand

KL’s årlige Folkeskolekonference for forvaltning og skoleledere kommer i år til at handle om, hvordan vi kan understøtte udviklingen af en mere praksisrettet skole. Sæt kryds i kalenderen.

En varieret og motiverende folkeskole

Mange elever mister motivationen for læring på deres vej gennem folkeskolen. Det har store konsekvenser for deres videre uddannelse og arbejdsliv. Der er bred politisk konsensus om at revitalisere målet om, at undervisningen skal være mere varieret, og at den praktiske dimension skal have et meget tydeligere aftryk på undervisningen i folkeskolen.

En mere varieret og motiverende folkeskole er en gammel dagsorden – og en gammel udfordring, som har fået ny politisk medvind, og det må vi gribe. Hvad skal der til, for at den megen omtale fra politisk side også bliver til virkelighed på den enkelte skole og i alle elevers skolehverdag?

Det kræver nogle mere grundlæggende ændringer i folkeskolen, og det involverer meget mere end blot den enkelte lærers undervisning. Det kræver rigtig meget ledelse på skolerne, og det skal forvaltningen støtte op om.

KL’s årlige Folkeskolekonference tager fat på dette fortsat aktuelle emne, hvor forvaltning og skoleledelser i fællesskab får inspiration og mulighed for at drøfte, hvordan vi med mange forskellige greb flytter skolen, så alle elever møder varieret og motiverende skole.    

Se programmet her >>

Tilmelding

Tilmeldingen til Folkeskolekonferencen er åben.

Book en stand

Vil du være udstiller på Folkeskolekonferencen 2023?

×

Log ind