Børn og unge Folkeskolen

Folkeskolekonference

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 21. september 2023, hvor næste års Folkeskolekonference finder sted.

KL's Folkeskolekonference 2022

KL’s Folkeskolekonference blev afholdt den 22. september 2022 på Nyborg Strand.

Igen er der store ændringer i forhold til den måde, vi skal drive skole på. Frihedsdagsordenen fylder på alle niveauer, og medfører en række relevante spørgsmål til, hvordan kvaliteten sikres under frihed. Samtidig er der indgået en politiske aftale og vedtaget lovændringer på en lang række elementer i forhold til et kommende evaluerings- og bedømmelsessystem. Som der står i den politisk aftale tekst tilbage fra den 29. oktober 2021:

Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal etableres en stærkere opfølgningskultur”.

Det forudsætter, at der på den enkelte skole tages stilling til, hvordan der arbejdes med evaluering, og hvordan evalueringen udformes.

Og hvordan understøtter forvaltning og skoleledelsen hinanden i skabelsen af en ny evalueringskultur?

KL’s årlige Folkeskolekonference tog fat på dette helt aktuelle og presserende emne, hvor forvaltning og skoleledelser i fællesskab fik inspiration og mulighed for at drøfte skabelse af evalueringskultur.

 

×

Log ind