Børn og unge Folkeskolen

Fælles retning for folkeskolen

KL’s perspektiver på hvordan vi sammen udvikler en lokal folkeskole, hvor alle børn og unge trives, lærer og får byggesten til et godt liv

”Fælles retning for folkeskolen” er KL’s perspektiver på hvordan vi sammen udvikler en lokal folkeskole, hvor alle børn og unge trives, lærer og får byggesten til et godt liv.

Oplægget består af 16 konkrete forslag, som skal ses i sammenhæng, og som KL mener bør indgå i den fælles samtale om folkeskolen, der er i gang i bl.a. samtale- og udviklingsprogrammet ”Sammen om skolen”.

Skoleudvikling med afsæt i to grundsætninger

Der findes ingen nemme løsninger, når vi skal videreudvikle en folkeskole, som skaber rammer for, at alle børn bliver så dygtige, de kan, trives og får solide byggesten til videre uddannelse og et godt liv.

Det er folkeskolereformen fra 2014 et godt eksempel på. For hurtige politiske aftaler og manglende inddragelse af viden og parter omkring folkeskolen har gjort det svært at gøre intentionerne til virkelighed.

Folkeskolen – og ikke mindst dens elever og medarbejdere – har ikke brug for flere snuptagsløsninger.

Derfor mener KL, at arbejdet med at styrke folkeskolen fremover bør vejes op imod disse to grundsætninger:

1. Når vi udvikler folkeskolen, gør vi det for at styrke den gode lokale folkeskole, der kender børn og forældres behov

Den enkelte folkeskole skal profitere af at være en del af et sammenhængende skolevæsen og kommunalt fællesskab, hvor forvaltningen understøtter ledere og medarbejdere og skaber sammenhæng og overgange til de øvrige tilbud i kommunen.

Samtidig skal børn og forældre kunne regne med at møde en skole med et ordentligt og mere ensartet kvalitetsniveau, uanset hvor de bor, og en skole, som er åben for alle børn. Det kommunale fællesskab skaber værdi for folkeskolen. Og det giver tryghed og mening for børn og forældre.

2. Inddragelse og langsigtede løsninger er omdrejningspunkt for udvikling af folkeskolen

Udvikling af folkeskolen bør ske på baggrund af viden og indsigt og en åben og involverende tilgang, hvor parterne omkring folkeskolen i fællesskab udstikker en retning. En retning, som danner afsæt for lokale processer på de enkelte skoler og i de enkelte kommuner.

KL foreslår, at der etableres et permanent udviklingsprogram for folkeskolen. Metoden forudsætter mere involvering af parterne på området og vilje til at afprøve, om politiske idéer fungerer i praksis, før de bliver bredt ud.

16 forslag – invitation til dialog

KL har 16 forslag til, hvordan vi kan styrke folkeskolen, så alle børn og unge får bedre forudsætninger for at trives og lære.

Nogle forslag handler om indholdet i undervisningen og fagene. Andre handler om, hvordan vi nationalt og lokalt leder og styrer folkeskolen for at styrke og følge kvaliteten på skolerne. Langt fra alle elementer, som har betydning for kvaliteten i folkeskolen, er beskrevet her.

KL opfordrer til, at forslagene indgår i drøftelserne i samtale- og udviklingsprogrammet ”Sammen om skolen”.

  • PDF

    Fælles retning for folkeskolen

×

Log ind